gggg

آموزش حرکت پرش در بیلیارد

اسفند ۲, ۱۳۹۴ 4121 58 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزشی شما با حرکت پرش در بیلیارد آشنا می شوید.

حرکت امروز خیلی سخت تر از دفعه قبل است، نحوه چیدمان برای این ضربه قرار دادن توپ ۲ در اینجا و دیگری را کنار آن در خط مستقیم حفره گذاشتن است.

مثلث را پشت خط الماسی می گذاریم، و بین ۱۰ و ۱۵ فاصله ای است.
قسمت سخت این کار پراندن توپ بیلیارد است، برای این کار از چوب بیلیارد  معمولی استفاده می کنیم.
توپ بیلیارد را لبه قرار می دهم، با زاویه ۳۰ یا ۴۰ درجه چوب بیلیارد را تنظیم می کنم.

این توپ باید پریده و هرکدام از آن توپ ها را به جهات مختلف بزند.

ورزشی