gggg

آموزش ضربه مصنوعی در تنیس روی میز

اسفند ۴, ۱۳۹۴ 3325 81 بدون دیدگاه

توضیحات

باید بگویم که کار شدنی است اما تکنیک دارد، به شما نشان می دهم چطور یک ضربه مصنوعی در تنیس بزنید.

ضربه مصنوعی در تنیس یعنی حریف خود را در مورد نقطه فرود توپ گول بزنید.
نکته مهم تعویض مسیر با مچ دست، ساق دست و بازو است،
در صورتی که باقی اعضای بدن جهت مخالفی می رود.

به طور مثال به این جهت می روید، می روید و می روید، اما این بار که دارید به همان سمت می روید، دست شما جهت دیگری می رود.
برای گول زدن حریف می توانید از سر و چشم های خود نیز استفاده کنید.
ضربه مصنوعی در برگشت سرویس و ضربات عادی آسان تر از ضربات حمله است.
درواقع همان تکنیک است، فقط باید جهت را با دست خود عوض کنید.

این هم از نحوه ضربه مصنوعی، ضربه سختی است پس بهتر است ابتدا پایه های این ورزش را یاد بگیرید.

ورزشی