gggg

برگرداندن سرویس پشت دست در تنیس

فوریه 23, 2016 5633 94 بدون دیدگاه

توضیحات

برگرداندن سرویس پشت دست در تنیس را چگونه باید انجام دهیم؟

اموزش حرکت:

سرویسی که از آن صحبت می کنیم یک ضربه سنگین درتنیس روی میزاست که اگر اجازه دهید به سمت تور برمی گردد.
تنها کاری که باید انجام دهید پیدا کردن زاویه درست راکت برای برگرداندن توپ است.
اگر راکت را صاف بگیرید، توپ عمود روی میز فرود می آید، این سرویس ضربه کوتاهی است پس شما باید آماده باشید که سریع توپ را تحویل گرفته و برگردانید.

چون می خواهید توپ در زمین حریف در نزدیک ترین فاصله ممکن با تور فرود بیاید،
نیازی به قدرت دست ندارید،
فقط کافی است بگذارید خود توپ پینگ پنگ که به راکت برخورد می کند راهش را پیدا کند.

فقط کمی زاویه و راهنمایی به توپ بدهید اما ضربه کاری لازم نیست.
توجه کنید که تنها به زاویه صحیح راکت نیاز دارید.
این کار به نظر ساده می آید اما دقت می خواهد.

ورزشی