gggg

آموزش ضربه زدن به توپ در تنیس

فوریه 23, 2016 8934 98 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز آموزش ضربه زدن به توپ در تنیس را بررسی می کنیم.
وقتی درتنیس روی میزتوپ از سطح میز پایین تر می رود چه کار باید بکنیم؟

وضعیت ایده­ ال تر این است که قبل از این اتفاق توپ را دریابید،
اما برخی اوقات اوضاع از کنترل خارج شده و با این ارتفاع توپ روبرو می شوید.
در این هنگام نمی توانید صاف ضربه بزنید چون زیر میز خواهد رفت،
پس باید ابتدا توپ پینگ پنگ را بالا آورده و بزنید.

دو نکته مهم:

درتنیس روی میزباید به دو نکته مهم توجه کنید،
اولین نکته اینکه باید ضربه شما چرخشی باشد،
دوم اینکه به نقطه فرود آمدن آن توجه کنید.
سرعت توپ را باید کنترل کنید زیرا خیلی سریع نباید باشد اما مهم تر از آن محل ضربه است.

اگر حریف از میز دور است بهتر است توپ را فقط از تور رد کرده و نزدیک به تور فرود آورید.
اگر حریف به میز نزدیک است باید سعی کنید توپ را نزدیک بدن آن ها فرود آورید.
اگر خصوصیات بیشتری از حریف خود می دانید، به طور مثال ضربه پشت دست یا جلوی دست آن ها قوی تر است و نقاط ضعف دیگر آن ها را بدانید، می توانید ضربه خود را دراین بازی دقیق تر بزنید.
این نحوه آموزش ضربه زدن به توپ در تنیس است که دربازی تنیس روی میز از میز پایین تر رفته.

ورزشی