gggg

آموزش هدف گیری در بیلیارد

اسفند ۴, ۱۳۹۴ 27020 87 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام، من مربی بیلیارد هستم. امروز می خواهم آموزش هدف گیری در بیلیارد را داشته باشیم.

آموزش هدف گیری در بیلیارد :

با توپ ضربه، توپ هدف را می زنید،
توپ دوم بعد از طی یک یا دو مسیر داخل حفره می رود.
زدن این ضربه در بازی بیلیاردچندین روش دارد.
برخی بازیکنان تو و بیرون یک زاویه را استفاده می کنند که به این شکل خواهد شد.
زاویه به نقطه ای که از آن ضربه می زنید بستگی دارد.

من از تکنیک نقطه میانی بازی بیلیارد استفاده می کنم،
از مسیری که قصد زدن دارم خط می کشم تا مرکز حفره ای که می خواهم توپ به آن برود.
وقتی این خط ایجاد شد، نقطه میانی آن را در نظر می گیرم.
سپس چوب بیلیارد را بلند کرده و از همان نقطه میانی تا حفره روبروی حفره هدف من، خط دیگری می کشم.
حالا چوب را تا مرکز توپ هدف می آورم و هر نقطه ای که چوب بیلیارد رو به آن قرار بگیرد، محل ضربه توپ است.
ممنون که این درس آموزش هدف گیری در بیلیارد را تماشا کردید.

 

ورزشی