gggg

ایجاد آتش با استفاده از باتری

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵ 2320 52 بدون دیدگاه

توضیحات

شما در این فیلم آموزشی با نحوه ایجاد آتش با استفاده از باتری آشنا می شوید.

 

مشاغل