gggg

آموزش لگد هلالی داخلی و خارجی در تکواندو

خرداد ۲, ۱۳۹۵ 1410 13 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز می­خواهم آموزش لگد هلالی داخلی و خارجی در تکواندو را نشان بدهم.
حریف من این کار را خواهد کرد.
یکی از اصلی­ترین حرکاتی که می­توان انجام داد این است که اگر من با پای راست مبارزه کنم و لگد بزنم به این صورت،
حریفم می­تواند با لگد هلالی داخلی مقابله کند.
یک بار دیگر، پا را بالا می­برد، می­تواند به صورت من بزند.
اگر من با پای چپم مبارزه کنم، او می­تواند با هلالی خارجی مقابله کند.

به این صورت، یک بار دیگر.
هنگام تمرین مراقب باشید سرتان را عقب بگیرید که به هم ضربه نزنید.
نکته دوم اینکه انعطاف بدن خیلی مهم است پس حرکات کششی را خیلی تمرین کنید.
حالا درباره اشتباهات ممکن در این ضربه توضیح می­دهم.
به طور مثال اشتباه حریفم در اینجا خواهد بود که اگر من با پای چپ مبارزه کنم او لگد هلالی داخلی بزند،
دقت کنید پاها به این صورت با هم برخورد می­کنند.
این اتفاق نباید بیافتد.
مراقب باشید، لگد صحیح در این حالت هلالی خارجی است.
به این صورت.
حالا اگر حریفم لگد خارجی را بزند و من با پای راست لگد بزنم دوباره به هم برخورد می­کنیم.
شاید هم من ابتدا او را بزنم.
پس وقتی من پا را بلند می­کنم او باید تصمیم درست گرفته و پای صحیح را بلند کند.
این نحوه زدن لگد هلالی داخلی و خارجی در مبارزه است.

ورزشی