gggg

لگد قلاب چرخشی در تکواندو

خرداد ۲, ۱۳۹۵ 4734 36 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز می­خواهم لگد قلاب چرخشی در تکواندو را به شما یاد بدهم که به این صورت است، در حالت مبارزه بایستید، به عقب بچرخید و لگد بزنید.
حتما پاها را به حالت اولیه برگردانید.
حالا مراحل چرخش به عقب را قدم به قدم نشان می­دهم، یک، مثل لگد به پشت پاها را نگه دارید، وقتی لگد می­زنید مطمئن شوید که پا را صاف به بیرون نمی­زنید، لگد زاویه دارد، اول به این طرف و بعد به این سمت مثل قلاب.
و پا را جای اولیه می­گذارید.
یک بار دیگر، یک، دو، سه. یک بار دیگر، یک، پا را به تو خم کنید.
لگد به بیرون و تای قلابی. و پا در جای اولیه.
اکنون حریفم هدف را برای من روبروی صورتم نگه می­دارد، اگر مبتدی­ها بخواهند این را پایین­تر نگه دارند مشکلی نیست.
حالت مبارزه می­گیرم، یک بار دیگر.
این نحوه زدن لگد قلاب چرخشی است.

ورزشی