gggg

حرکات کششی ایستاده در تکواندو

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 3797 46 بدون دیدگاه

توضیحات

می­خواهیم روی حرکات کششی ایستاده در تکواندو کار کنیم.
دست­ها را توی هم فرو برده و انگشتان خود را به این صورت بکشید.
هر جهت را ۱۰ بار تکرار می­کنیم، به این صورت. شما می­توانید تا جایی که احساس کشیدگی کنید ادامه دهید.
حالا برای کشش شانه­ ها بازو را به طرف مخالف دراز کرده و بکشید، بالاتنه را چرخانده و به عقب ۴ الی ۸ بار در این حالت تکرار کنید.
با بازوی دیگر تکرار می­کنیم.
برای کشش جلوبازو به این حالت دست را به پشت خم کرده و می­کشیم.

آرنج پایین، یک دو سه چهار. بعد با طرف دیگر.
اکنون هر دو شانه را با هم بالا برده و می­کشیم به این صورت.
تاب دهید، پنج شش هفت هشت.
حالا برای کشش به طرفین مچ­ها را به این حالت دراز کرده و به عقب می­رویم، یک دو، تاب می­دهیم.
سه چهار چنج شش، هفت و هشت. حرکت بعدی آسیاب نام دارد، یک دست بالا، دیگری را به این صورت پایین می­آوریم.

سعی کنید با دست پاهایتان را لمس کنید، ۱۰ الی ۳۰ بار تکرار کنید.

در تمرین بعدی پاها را به هم چسبانده، دست­ها روی زانوها، یک دو، سه چهار، پنج شش، هفت هشت.
این تمرین اهمیت زیادی دارد چون در تکواندو حرکات زیادی با پرش­های زانو انجام می­گیرد پس باید از گرم شدن زانوها مطمئن شوید.
حالا زانوها را به طرفین بچرخانید، یک، دو.
اکنون پاها را از هم باز کرده، یک پا را صاف نگه دارید، پا را بکشید، حالا پای دیگر. برای کشش شدیدتر پایین­تر می­رویم.

با پای دیگر، اگر برای این حرکت مشکل دارید می­توانید دست­های خود را روی زمین بگذارید اشکالی ندارد.
من هر حرکت را ۱۰ الی ۲۰ بار انجام می­دهم، شاید هم ۱ دقیقه، بستگی به شما دارد.
این نحوه انجام حرکات کششی ایستاده در تکواندو است.

ورزشی