gggg

نحوه بستن کمربند تکواندو

خرداد ۳, ۱۳۹۵ 8363 48 بدون دیدگاه

توضیحات

می­خواهم نحوه بستن کمربند تکواندو را به شما یاد بدهم.
اولین راه برای نحوه بستن کمربند تکواندو، این مقدار از کمربند را گرفته و از این سمت روی شکم می­کشیم.
به پشت برده و دور شکم می­پیچیم، می­خواهم چند لایه این کار را انجام دهید.
بعد پایان دور دوم ادامه کمربند را از زیر لایه ثابت رد کرده و از بالا بیرون می­آوریم.
حالا سر لایه اول کمربند را از زیر بیرون می­کشیم.
دو سر کمربند که در دست شماست باید دقیقا اندازه هم باشند.
اگر نبود می­توانید طرف کوتاه­تر را با بیشتر کشیدن بلند کنید.

محل گره را وسط بیاورید، لایه زیرین را نگه داشته و لایه بالایی را از روی آن رد کرده و از وسط بیرون می­آوریم.
یک گره، و بعد محکم آن را بکشید.
برای نحوه گره دومی کمربند را از وسط نگه دارید، وسط آن را روی شکم بگذارید.
از دو طرف شروع به پیچیدن کنید.
این کار را در یک لایه انجام داده و دو سر کمربند را روی هم بیاندازید.
دو سر کمربند وسط شکم به هم رسیده و مثل مدل قبلی لایه رویی از زیر رد شده و از بالا بیرون می­آید.
کمی گره را سفت کنید، دو سر آن را اندازه بگیرید تا یکسان باشند.
دو سر را در دست گرفته، لایه رویی را روی لایه زیرین گذاشته و از توی حفره بیرون بیاورید. یک گره محکم.
این نحوه بستن کمربند تکواندو است.

ورزشی