gggg

آموزش طب سوزنی روی نقطه محرک عضله دلتوئید

خرداد ۱۱, ۱۳۹۵ 3252 73 بدون دیدگاه

توضیحات

می­خواهم طب سوزنی روی نقطه محرک عضله انجام دهم و روی نقطه محرک دلتوئید قدامی تمرک کنم.
پس خط محوری میانی، آکرومین، تقسیم به ۲ بخش.
ورود سوزن را بر اساس حجم بدنی بیمار انجام دهید.
تکان دهید و شانه را بچرخانید.
طب سوزنی در درمان مشکلات شانه و سرشانه خیلی معمول است، به خصوص در این قسمت که مشکلات و تشنجات زیادی انجام می­شود.

پزشکی