آموزش دفاع شخصی مقابل ضربه مستقیم چاقو

خرداد ۲۰, ۱۳۹۵ 1644 69 بدون دیدگاه

توضیحات

برای دفاع شخصی مقابل ضربه مستقیم چاقو آرام باشید.
دفاع در این مرحله فقط کنار رفتن از مسیر حمله چاقو است.
کاملا باز ایستاده­ام، یک قدم ۴۵ درجه­ای برمی­دارم، و گاردم را می­بندم.

به دست چپ من دقت کنید، از آن برای محافظت گلویم مقابل چاقو استفاده می­کنم.
چاقویم را از پایین می ­آورم و درست روی مچ حریف می­زنم.
دلیل اینکه ضربه باید حتما روی مچ باشد، این است که با توجه به اینکه این دفاع خیابانی است، بالای دست حریف شما ممکن است با آستین پوشیده شده باشد اما در هر صورت مچ دست او لخت و در معرض ضربه است، مگر اینکه دستکش داشته باشد.
پس از اینکه از امنیت خود مطمئن شدید، حرکت بعدی با هدف قطع کردن مچ دست حریف انجام نمی­شود، فقط می­ خواهید چاقوی خود را حفظ کنید.
بعد از آن، چاقو را مستقیم به طرف گلوی او می­برید و فضای خود را باز می­کنید.
یک بار دیگر، لازم نیست چاقو را جلوی چشم او بگیرید، قایم هم نمی­کنید، فقط نمی ­خواهید او را بترسانید با چاقوی خود.

از این نقطه قدم ۴۵ درجه­ای برمی­داریم و فضا را می­بندیم.
دوباره، دوباره، این بار با دست چپ از بدن خود محافظت می­کنیم.
دوباره، دوباره، چاقو از پایین می­آید و مستقیم در این نقطه قرار می­گیرد.
دوباره، دوباره، دوباره، در جای خود بمانید، چاقو را طرف صورت خود بیاورید، ضربه، و فضا را باز کنید.
دوباره، یک، دو. دوباره، یک، دو. دوباره، یک، دو. دوباره، یک، دو. دوباره، کمی سریع­تر.
خسته نباشید. برای بار آخر، دور سریع انجام می­دهیم.
یک بار دیگر سریع. شروع کنید، ابتدا آرام. یک بار دیگر سریع­تر.

دفاع شخصی مقابل ضربه مستقیم چاقو هم به اتمام آموزش خود رسید.

ورزشی