gggg

آموزش ضربات رویی و زیرین بیلیارد

خرداد ۲۲, ۱۳۹۵ 3617 91 بدون دیدگاه

توضیحات

این ضربات رویی و زیرین بیلیارد محبوب یکی از بازیکنان خوب بیلیارد، از دوستان خوب من است.
پل را در این نقطه می­گذاریم و توپ ۹ هم سرگردان و منتظر است.

اتفاقی که می­افتد این است که توپ اصلی و توپ ۱ در راستای حفره انتهایی قرار دارند و به اندازه یک یا یک و نیم توپ از لبه میز فاصله دارند.
حالا باید ضربه را به توپ ۱ بزنم، سپس این توپ از زیر پل به طرف حفره روبرویی می­رود،
اما توپ اصلی از روی پل می­پرد، در این نقطه فرود می­ آید،
از زیر پل رد می­شود، به توپ ۹ برخورد می­کند و آن را داخل حفره می­اندازد.
این هم از ضربه رویی و زیرین بازی بیلیارد.

ورزشی