gggg

تنیس روی میز (سرویس پاندول پشت دست)

ژوئن 11, 2016 3306 87 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام، یکی از دوستان از من خواسته چگونگی زدن سرویس پاندول پشت­دست را در تنیس روی میز یاد بدهم.
رمز اصلی این حرکت قرار دادن پشت راکت زیر توپ است، اگر بتوانید این کار را بکنید موفق خواهید شد.

البته کار سختی است چون باید ابتدا به آن سوی توپ رفته و سپس راکت را زیر آن بگذارید.
به این دلیل است که سرویس فوقانی راحت ­تر از این حرکت است چون نیازی نیست روی توپ سوار شوید.

ورزشی