gggg

آموزش عضلانی کردن شکم به روش پلنک پهلو و پاهای مورب

خرداد ۲۴, ۱۳۹۵ 5081 65 بدون دیدگاه

توضیحات

دستورالعمل­ها برای عضلانی کردن شکم به روش پلانک پهلو:

نحوه شروع تمرین : به پهلو دراز کشیده، روی یک دست خود تکیه دهید، پاها را مورب روی هم بیاندازید تا شبیه به چکش شوند.

انقباض عضلانی : لگن خاصره خود را بلند کرده و عضلات شکمی را منقبض نگه دارید.

انتهای تمرین : لگن خود را به نرمی پایین آورده و به حالت اولیه تمرین برگردید.

عضلات درگیر : راست و مورب شکمی.

تنفس.

اشتباهات معمول : از دست دادن تعادل بدن.

تصویر حرکت از ۴ زاویه مختلف.

تعداد دفعات پیشنهادی : مبتدی­ها ۳ ست ۱۰ تایی، متوسط­ ها ۴ ست ۱۵ تایی، حرفه­ای­ها ۵ ست ۲۵ تایی.

ورزشی