gggg

آشنایی تکنیک های شمشیربازی (نرده)

تیر ۲, ۱۳۹۵ 2696 48 بدون دیدگاه

توضیحات

در این ویدئو آشنایی با تکنیک های شمشیربازی را داریم.

شما در این ویدئو آموزش ورزشی با تکنیک های شمشیربازی (نرده) آشنا می شوید.

ورزشی