gggg

روغن ریزی موتور برفی

تیر ۳, ۱۳۹۵ 2113 26 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام، مبحث امروز روغن ریزی موتور برفی است.
همین الان موتور برفی من به مشکل خورد که ممکن است مشکل بزرگی باشد.
اخیرا روغن زیادی مصرف می­کند و دلیلش را نمی­دانم.
هر هفته یک چهارم یک گالن ۱ لیتری را مصرف می­کند.

روغنش را ریختم و قبل اینکه سواری طولانیم را شروع کنم این روغن ریزی وحشتناک شروع شد.
نمی­دانم از کجا ریخته، یک توده روغن این زیر هست، مطمئن نیستم، شاید فیلتر باشد اما تا وقتی که به خانه برگردم و تعمیرش کنم نمی­توانم از آن استفاده کنم یا بازرسی کنم.
خیلی پایان خوبی برای فصل نیست، البته نه پایان فصل.
فصل به نیمه رسیده و هنوز سواری زیادی دارم که انجام بدهم.
حالا هم به این مشکل بزرگ خورده­ام و نمی­خواهم اینجوری به ج

اده بروم و موتور خاموش شود، این اتفاق قبلا برایم افتاده.
کل لباسم روغنی شد، از هرجایی می­تواند باشد، داخل جعبه، شاید فیلتر شل شده.
امیدوارم که ترکی توی موتور نباشد چون قبل از اینکه روشن شود هم روغن ریزی داشت، البته الان دیگر ندارد.

مشاغل