gggg

نحوه راه بردن، یورتمه و کانتر با اسب

تیر ۵, ۱۳۹۵ 15562 81 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام امروز می­خواهم نحوه راه بردن، یورتمه و کانتر با اسب هنگام سواری را یاد بدهم.
برای راه رفتن به سادگی هر دو پا را به اسبم آرام فشار می­دهم تا از او بخواهم به جلو راه بیافتد.
همزمان افسار را نیز شل می­گیرم تا بداند که می­تواند جلو برود.
بدن شل و نرم است و همراه حرکت بدن اسب حرکت می­کند، پاهایم با بدنش در تماس است و با پهلوهای او تکان می­خورد.

دستانم با عقب و جلو رفتن و بالا و پایین رفتن سر او حرکت می­کند،
افسار را شل گرفته و بدنم نرم است تا اسبم هم راحت باشد و سرعت آرام و مداومی طی کند.
اکنون با فشار آرامی توسط هر دو پا از او می­خواهم یورتمه برود.
افسار را شل می­کنم تا حس نکند از عقب او را می­کشم.
حالا یورتمه را شروع می­کنیم، بدنم بالا و پایین رفته و سرعت بدن اسبم را پیروی می­کنم.
از شانه بیرونی او برای ایستادن استفاده می­کنم.
این اریب یوترمه است.

وقتی پای بیرونی او جلو می­رود من می­ایستم.
مثل راه بردن پاهایم به نرمی روی بدنش است تا مسیر را بداند و افسار نیز شل گرفته شده.
بدنم همچنان نرم و راحت است.
یک نوع دیگر یورتمه به صورت نشسته است، روی زین می­نشینم مثل هنگام راه بردن.
لگنم باید پیرو حرکت بدن اسب باشد.
بدنم صاف و متعادل در مرکز پشت بدن اوست.

حالا برای حرکت کانتر پای بیرونی را عقب برده و لگن داخلی­ ام را پایین برده و به داخل زین فشار می­دهم.
سپس فشار کوچکی با هر دو پا وارد کرده و افسر را شل می­کنم و از او می­خواهم به کانتر برود.
در این حرکت نیز باید صاف بنشینم، بدنم ریلکس باشد و لگنم با جریان حرکت اسب پیش برود.
هر دو پیام به نرمی روی بدن اسب است که مسیر را بداند،
برای تعیین مسیر همچنین از شانه و چشم­ هایم استفاده می­کنم و به مقصد نگاه می­کنم.
وقتی آماده برگشت به یورتمه باشم کمی بدنم را جمع کرده و وزنم را روی زین می­ اندازم.

فشار کمی روی شکمم است و به یورتمه برگشتیم.
با جلو رفتن شانه او ایستاده و بدنم نرم و راحت است.
اگر بخواهم به راه بردن برگردم نیز همین روش تکرار می­ شود، روی زین سنگین شده و از اسبم می­خواهم راه برود.
نحوه راه بردن، یورتمه و کانتر با اسب هم به پایان رسید.

ورزشی