آموزش نقاشی کشیدن کیک تولد برای کودکان

تیر ۶, ۱۳۹۵ 4270 64 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام از Artforkids هستم، و امروز دو بچه سرحال کنارم هستند،امروز چی می­خواهیم بکشیم؟ کشیدن کیک تولد برای کودکان.
جالب است؟ آره. ماژیک­ها آماده است؟
این تمرین خوبی برای کشیدن ۴ دایره از بغل است.
کاغذها را افقی بگذارید، ۴ دایره کوتاه از بغل به این صورت می­کشیم.
آفرین. حالا دو خط عمودی که از دو طرف کیک به پایین می­آیند.

این دو خط را با یک خط افقی مثل این بالایی به هم وصل می­کنیم.
شبیه کیک هست؟ تقریبا، هیچ تزئینی ندارد.
شبیه پیتزا شده. برای کشیدن بشقاب زیر کیک یک دایره از بغل به این حالت می­کشیم.
آفرین ادامه بده. کاغذها را کنار هم بگذاریم تا کودکان خانه ببینند.

عین پیتزا روی بشقاب است، درستش می­کنیم.
در این نقاشی خط پایینی دایره بالا باید مثل بشقاب باشد، و خط پایینی آن مثل پایین کیک باشد تا شبیه دایره شوند.
در یک جهت باشند. آماده تزئین کیک هستید؟ بله. عجب هیجانی دارید.
دور خط بیرونی بالا و خط پایینی چین بکشید. کودکان در خانه می­توانند به هر شکل دلخواهی تزئین کنند، ما فقط اشکال مختلف را نشان می­دهیم.
برای طبقه بندی کیک چند خط منحنی افقی دیگر می­کشم. شبیه دندان شد.
آره تو کیک هیولایی می­کشی. واقعا؟ شوخی کردم. چند خط دیگر اینجا بکش. چه چیزی را جا انداختیم؟
شمع. به دست من نگاه کنید. همین دایره را تکرار می­کنم اما خیلی کوچک، اینجا جای آتش است.

شما هر تعداد شمعی که خواستید بکشید، من یک عدد می­کشم.
این دیگر واقعا کیک هیولایی است، این چشمش، دندانش و دهانش.
سپس دو خط طرفین شمع را تا پایین روی کیک ادامه می­دهیم و پایینش را تمام می­کنیم.
اگر با ماژیک کار نکرده بودیم این خط را پاک می­کردم.
یک خط کوچک روی شمع، و حالا یک شعله کوچک آتش روی شمع به این شکل بکشید، شبیه قطره باران است.
به نظرم شبیه دینامیت شده. کارهای دیگری نیز روی کیک می­توانید بکنید مثل نوشتن اسم.

اگر این یک کارت بود می­توانستید از وسط تا کنید و رویش کیک را بکشید، یا داخل آن.
من ۴ تا شمع می­کشم. داری ۵ ساله می­شوی چرا ۵ تا شمع نکشی؟
نه ۴ تا می­کشم. کاری کردی شمع­ها روی هم بیافتند، خیلی عالی است.
چیزهای دیگری هم رویش می­کشم. من چندتا شمع دیگر می­کشم. این دایره خوبی است؟
عالی است، چطور این کار را کردی؟ ۲ شمع دیگر کشیده و دیگر کارم تمام است.
چطور با این سرعت این کار را کرد؟ خیلی سریع است.
کشیدن کیک تولد برای کودکان هم با هم تموم کردیم.

هنر