gggg

آموزش اسکی (بدون استفاده چوب اسکی)

تیر ۶, ۱۳۹۵ 2682 64 بدون دیدگاه

توضیحات

در این ویدئو اموزشی چگونگی اسکی بدون استفاده از چوب اسکی را تجربه کنید.

در این ويدئو آموزشی شما با اسکی روی برف آشنا میشوید.

ورزشی