gggg

آینده تحصیل رشته کار و تجارت

تیر ۱۵, ۱۳۹۵ 1741 30 بدون دیدگاه

توضیحات

در این ویدئو شما با آینده تحصیل رشته کار و تجارت آشنا می شوید.
این رشته دارای آینده است، در صورتی که این ۳ نکته فراموش نشود، درک ابزار جدیدی که راه پیش رو را به نشان می­دهند.
ابزار به تنهایی کافی نیست.
نیاز به ظرفیت و توانایی داریم تا از این ابزار در راه درست استفاده کنیم و در آخر باید رفتار و واکنش خودمان در مقابل مسائل مهم در زندگی را بررسی کنیم مثل قدرت، پول، مسئولیت و …

تا زمانی که آموزش دروس مدیریتی این ۳ کلید اصلی را فراموش نکند، آینده بسیار روشنی دارد.
اتفاقی که در ابتدا می­افتد این است که بازار کمی به هم می­ریزد، بازنده و برنده از هم جدا می­افتند.
این صنعت و آموزش مدیریت و تجارت باید هدف اصلی خود و ارزش­های خاص را پیدا کنند.

بسیاری از موسسات وجود دارند که هیچ شاخصه مهمی ندارند و بحث خاصی را مطرح نمی­کنند که نمونه­ های آن را می­بینیم.
هدف اصلی ما تلاش برای به وجود آوردن حس رهبری است .
همزمان باید قادر باشیم مثل یک تیم و گروه کار کنیم و همواره در دنیا مطرح باشیم.
این ۳ طرحی است که امتیازهای خود را بر آن بنا می­کنیم.

دیدن آینده بسیار سخت است، چیزی که مرتب داریم می­بینیم تغییر همواره به آموزش مدیریت دیجیتال است.
فکر می­کنم چیزی که خواهیم دید اتحادی از آموزش مدیریت است.
در حالی که یکی از رشته­ های مهم به سوی دیجیتالی شدن می­رود که در سطح وسیعی قابل دسترسی است.

تاثیری که تصمیمات خود را براساس آن می­گیرید یک روش وسیع و باز از رشته مدیریت است، یعنی که تصویر کلی را در ذهن دارید و تمرکز فقط روی یک گوشه خاص ارزش سهام نیست.
در یک سطح تکنیکی می­توان از طرف دانشگاه ما گفت که تمرکز بیشتر روی مدیریت خطر است.
نکته ریزی که می­تواند نتایج خسارت­باری به همراه داشته باشد.

مشاغل