gggg

روش کار با دستگاه مُهر ساز ۳D

تیر ۲۳, ۱۳۹۵ 1817 29 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام یادگیری روش کار با دستگاه مُهر ساز ۳D را شروع می کنیم.
بسته آن شامل پایه مهر، صفحه مهر و چسب مهر است. برنامه را باز کنید.
طرح مورد نظر را انتخاب کنید.
پرینت کنید.
موقع شروع صفحه مهر را داخل دستگاه بگذارید.
روی طرح را رنگ کنید. ۱۵ الی ۲۰ دقیقه طول می کشد تا جذب شود.
برای زدودن رنگ اضافی و زیادی، چندین بار مهر را روی کاغذ باطله بزنید.

مشاغل