gggg

آموزش پرش های خط ثابت در چتربازی

تیر ۲۶, ۱۳۹۵ 2954 47 بدون دیدگاه

توضیحات

روند تمرین پرش های خط ثابت در چتربازی.

پرش اول : از ارتفاع ۴۰۰۰ فوت، چتر اصلی به محض پرش از هواپیما باز می شود.

پرش دوم از ارتفاع ۴۰۰۰ فوت.

پرش ۳ الی ۵ از ارتفاع ۴۰۰۰ فوت، چتر اصلی به محض پرش از هواپیما باز می شود. شاگرد باید خم شود و چتر خلبان را از کوله خود بیرون بیاورد.

خط ثابت، پرش ۳ از ارتفاع ۴۰۰۰ فوت.

پرش های ۶ و ۷٫ اولین پرش های تک بدون کمک. پرش از ارتفاع ۷۰۰۰ فوت، ۱۰ ثانیه پرواز قبل از باز شدن چتر اصلی.

پرش ۶ از ارتفاع ۶۰۰۰ فوت.

پرش ۷ از ارتفاع ۶۰۰۰ فوت.

پرش ۸ تک از ارتفاع ۸۰۰۰ فوت، سقوط آزاد به مدت ۳۰ ثانیه، چرخش به چپ و راست در هوا.

پرش ۸ از ارتفاع ۸۰۰۰ فوت.

پرش ۱۳ از ارتفاع ۱۴۰۰۰ فوت، سقوط آزاد به مدت ۵۰ ثانیه، پشتک و برگشتن به حالت عادی در هوا.

شما نباید اینطوری پرش آزاد بکنید. ادامه دارد…

ورزشی