gggg

آموزش تمرینات مکرر استقامتی در صخره نوردی

تیر ۳۰, ۱۳۹۵ 3393 69 بدون دیدگاه

توضیحات

تمرینات متعدد برای تکرار انقباض و انبساط عضلات شما موقع صخره نوردی طراحی شده.
با اضافه کردن بارفیکس و قبل بدن در حالات مختلف، حرکات شما در صخره نوردی را به دفعات زیاد می کند.
اگر در تمرینات دوره ای برای مدت زمان کافی انجام شود می تواند نیروی استقامتی شما را تقویت کند.

دست خود را کمی خمیده کنید و به مدت ۷ ثانیه آویزان بمانید، ۳ الی ۷ ثانیه استراحت کنید.
حالا دست ها را ۹۰ درجه خم کنید و ۷ ثانیه آویزان بمانید.
۳ الی ۷ ثانیه استراحت کنید.
دست ها را ۴۵ درجه خم کنید و ۷ ثانیه آویزان بمانید.

۳ الی ۷ ثانیه استراحت کنید. دست ها را کاملا قفل کنید و ۷ ثانیه آویزان بمانید.
این ترتیب را ۲ بار تکرار کنید، ۱ دقیقه استراحت کنید.
سپس ۲ الی ۴ بار دیگر انجام بدهید.
همینطور که پیشرفت می کنید زمان های استراحت خود را کوتاه تر کنید،
از دستگیره های کوچک تر استفاده کنید،
تعداد انگشت های درگیر را کمتر کنید و کمربند سنگین ببندید.

ورزشی