gggg

آموزش چرخش در جهت مخالف در قایقرانی

تیر ۳۰, ۱۳۹۵ 4834 58 بدون دیدگاه

توضیحات

چرخش در جهت مخالف در قایقرانی را چگونه انجام دهیم؟
چگونه در جهت مخالف آب دور بزنیم، با گیگی مکبی.
اولین مرحله این است که از هر حرکت یا تکنیکی که می توانید استفاده کنید و تا جایی که ممکن است به خط جریان مخالف نزدیک شوید.

وقتی کنار خط هستید، چند پاروی قوی بزنید،
سپس با آن طرف قایق که به سمت جریان است، قایق را کج کنید و پارو را در جریان عمیق فرو ببرید.
مرحله دوم این است که به جریان مخالف بعدی برسید.
تصور کنید دنبال خرگوشی هستید و به آن می رسید، باید بایستید و منتظر حرکت بعدی او باشید.
در مواقع عادی ما می گوییم نسبت به موج عادی زاویه ۴۵ درجه داشته باشید،

اما وقتی بخواهید به چرخش مخالف بعدی برسید بهتر است زاویه ۹۰ درجه داشته باشید.
این کمک می کند نیروی حرکتی شما داخل جریان مخالف شود، به محض رد شدن سرعتتان زیاد می شود و از آن می گذرید،
و تا زمانی که قایق شروع به چرخیدن نکند،
نیروی آن را حس نمی کنید.

ورزشی