gggg

آموزش پارو زدن در قایقرانی

تیر ۳۰, ۱۳۹۵ 14369 82 بدون دیدگاه

توضیحات

من ۴ بخش اصلی پارو زدن در قایقرانی را به شما یاد می دهم.
هنگام نشستن بهتر است که هر دو پا به طرف جلو باشند.
اگر یک پا را عقب ببرید هم اشکالی ندارد.
اما در هر صورت باید بتوانید از پهلوها بچرخید.
در این جلسه پارو زدن از پای خود خیلی استفاده خواهید کرد پس حتما باید بتوانید روی پا فشار بیاورید.

بسیاری از حرکات ما در پهلوها شکل می گیرد.
اولین حرکت گرفتن نام دارد. دست بالایی را روی دسته پارو گذاشته و بر فراز لبه قایق نگه دارید.
پارو تقریبا با زاویه ۴۵ درجه پایین می رود.
شانه پایینی را به جلو بچرخانید، شانه بالایی را به عقب.
نگاهتان به بالا و دیگر قایق ها است نه پایین به این شکل. به نرمی جلو بیایید، نباید بدنتان به این شکل دربیاید.

برای پارو زدن در قایقرانی خیلی آرام جلو بیایید و پارو را در آب فرو کنید.
این حالت گرفتن نام دارد.
قبل از هر کار دیگری، ببینید که زیادی به جلو خم نشده ام، جلو نیامدم، یک مثلث کوچک و نرم بین دست پایینم و دست بالایی و کمرم تشکیل شده.
یکی از اشتباهات معمول فرو بردن پارو تا نصفه در آب است، این حالت اشتباه است، صفحه پارو باید کاملا در آب باشد.
حرکت دوم بسیار کوتاه ولی محکم و موثر است.
از پای غالب شروع می شود، از کمر می چرخید، پارو را در آب فرو می کنید و ناگهان به این صورت عقب می زنید.
از عضلات بزرگی مثل پا، پهلو و شکم استفاده می کنید نه دست ها، عضلات دست ضعیف است اما این ها قوی هستند.

پس پارو را در آب به این صورت عقب می برید، انگار با صفحه پارو می خواهید بتن جابجا کنید.
این حرکت باید اینقدر محکم باشد. یک زاویه ۴۵ درجه و بعد فشار.
نباید این کار را زود شروع کنید، مثلا پارو نباید اینجا باشد.

همینطور که می بینید دست پایینی من خم یا تا نمی شود، از آرنج می توانید کمی خم کنید.
من نگران خروج پارو هستم. فاز قدرتی خیلی کوتاه است، این مقدار است.
وقتی پارو به اینجا برسد، خروج آن را شروع می کنید. اگر از این مقدار عقب تر بروید که یکی از اشتباهات معمول است، هدر دادن انرژی است.
از این کار هیچ نیروی حرکتی اضافی نخواهید گرفت.

همین که دستم شروع به خم شدن کند و به جلوی پایم برسد، وقتش است که پارو را خارج کنم که سومین مرحله این حرکت است.
خروج به این سرعت و کاملا عمود است، با دست فوقانی کنترل می شود. ببینید که اگر پارو را زیادی عقب ببرم زمان هدر می رود.
برای سرعت بیشتر قایق و پارو زدن موثر باید روی خروج ناگهانی آن از آب کار کنید.
صفحه پارو را درست حرکت دهید. پس داخل آب، فشار به عقب و خروج ناگهانی.
سومین قسمت حرکت. بار دیگر می گویم دست فوقانی بالا صاف و بالا می ماند.

آخرین بخش حرکت که بازگشت نام دارد را نشان می دهم،
در این بخش مهم است که پارو را زیادی بالا نیاورید.
خیلی از افراد پارو را کج می کنند و به این صورت در آب فرو می کنند.
یادتان باشد انتهای پارو را تا حد ممکن به آب نزدیک نگه دارید، انگار که از آب بیرون نمی آید.
این بخش پارو زدن در قایقرانی را باید تمرین کنید.
موثرترین راه برای بازگشت و گرفتن، حرکت مستقیم است.

ورزشی