gggg

فیلم ساخت هواپیمای بدون موتور

مرداد ۲, ۱۳۹۵ 5213 17 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام این هواپیمای بدون موتور خیلی سبک است و برای تمرین عالی است. با سیم سرپا می شود و برای ساختار و ستون اصلی کینگ پست استفاده می شود. برای ساختمان سبک ترین جنس مورد نظر است، مثل پل ها و دروازه های بزرگ. خیلی سبک و محکم است. در هواپیماهای بدون موتور پیشرفته تر این سیم ها وجود ندارد و بالای آن خالی است به همین دلیل به آن هواپیمای بدون سقف می گویند. برای ساختار داخل آن باید از وسیله خیلی محکم تری استفاده کنند به این دلیل انواع جدید آن خیلی سنگین تر هستند. ستون های فلزی را به ترتیب از بلندترین به کوتاه ترین وصل کردم. قبل از ورود سیم به داخل خاک و شن آن را تمیز کنید. اینجا را گره می زنیم. اشتباه در سرهم کردن آن واقعا غیرممکن است چون خیلی راحت است. مثل چادر مسافرتی مدرن، سرهم کردن آن خیلی راحت است. تقریبا ۱۰ دقیقه زمان می برد. الان نوک بال ها روی زمین است، برای بلند کردن این ستون اصلی این طناب را باید بگیرم، که باز می شود و بال ها را به این صورت از هم باز می کند. بکشید و نوک آن را به این میله ببندید. این ها خطوط لاف نام دارند و کل مجموعه آن ها رفلکس نام دارد. رفلکس میله ای است که کل وزن را تحمل می کند. الان بیرون می آورم و نشانتان می دهم. این میله باعث می شود که هواپیمای بدون موتور با دماغه خود پرواز کند و از سقوط آن به زمین جلوگیری می کند. این مجموعه رفلکس باعث می شود بال سر و ته نشود. این میله روی دستگیره کوچکی روی بال وصل می شود. این میله نیز استرایدر نام دارد و بال را بالا نگه می دارد. الان باید سنگینی دماغه را سر جایش برگردانم. اگر این وجود نداشت باد بال این را بلند می کرد و روی من می انداخت. این بند را ببندم. جنیس بال دیگر را بسته، الان هواپیماها را بررسی می کنم و از صحت کار آن ها مطمئن شوم که به آن تست پرواز می گویند.

ورزشی