gggg

آموزش دامداری

مرداد ۲, ۱۳۹۵ 1875 9 بدون دیدگاه

توضیحات

اگر شما همه این ها را فراهم کنید ساخت شیر به خوبی انجام میشود و شیر بهتری بدست می آید

اینجا گاوهای کارآمد را تغذیه میکنند در حالی که برای آن ها موزیک پخش میشود و خنک میشوند با آبی که از بالا روی آن ها ریخته میشود تا مشکلات اجتماعی تغذیه را حل کنند

همه چیز به رفتاری که با آن ها میکنیم بستگی دارد و آن ها برای ما ماشین نیستند و گاو هستند و جزئی از خانواده ما محسوب میشوند

کشاورزها بعضی از شیرهای تازه را با دست بسته بندی کرده و به خریدارها میفروشند در۱۶ساعت و این یک دستاورد بزرگ در کشور است و دولت مردان تخمین زدند ۷۰ درصد شیر در شرایط غیرسالم بدست میاید و کیفیت شیر پایین میاید

این به سلامتی مربوط میشود و باید ارگانیک باشد

با این روش یک بیزینس ایجاد شده است که حتی به راحتی شیر کافه ها را هم تامین میکند

در مزرعه اون ها به این باور رسیدن که باید نظافت گاوها را مدنظر قرار دهند و چند میلیارد دلار در این کار رد و بدل میشود

هندی ها به مراقب های آگاهی تبدیل شدند و فهمیدن که گاوها چگونه شیر سالم و تازه تولید میکنند

مشاغل