gggg

حالات اصولی و اولیه ضربات بوکس

مرداد ۴, ۱۳۹۵ 8510 44 بدون دیدگاه

توضیحات

چندین حالات اصولی و اولیه بوکس را تمرین می کنیم. حالات اصولی و اولیه بوکس حالتی است که پاشنه و کمرم در یک خط قرار دارند، روی پنجه حرکت می کنم، پای چپ رو به جلو است و پای راستم با زاویه دیگری رو به راست. می توانید زاویه را تغییر دهید تا حالت مناسب خود را پیدا کنید. این فقط نقطه شروع است. سرشانه ها در زاویه ۴۵ درجه نسبت به پای عقب قرار دارند. دست راستم روی لپ راستم، دست چپم جلوی شانه چپم، می تواند کمی بالاتر یا پایین تر باشد، من دوست دارم اینجا نگه دارم. نقطه شروع خوبی است، مهم ترین مشت در بوکس با دست چپ است. به این صورت است که با حرکت مشت جلو می روم و با عقب کشیدن مشت عقب برمی گردم. از نقطه شروع مشت دست صاف به جلو رفته و برمی گردد. شانه بالا می چرخد، مشتم به پایین می چرخد، با این حرکت چانه ام تحت محافظت است و قدرت بیشتری هم دارم. وقتی مشت را بزنم چه به حریف بخورد چه نخورد، دستم را برمی گردانم. امن و مطمئن. دست راستم مشت قدرتی را میزند نه دست چپ. قدرت مشت از بدنم می آید نه دستم، شانه و پهلو و زانوهایم می چرخند. به این صورت، و برمی گردم. البته حرکت متوقف نمی شود، یعنی دنباله دارد. در این مشت مستقیم شصت و شانه ام خواهد چرخید. این کار به من قدرت می دهد و از چانه ام محافظت می کند. پس این ۲ مشت را به هم وصل کنید، ابتدا دست چپ و بلافاصله دست راست. تعللی بین این کار نباید باشد، به محض عقب کشیدن دست چپ، دست راست باید جای آن باشد. حالا روی ضربات رو به بالا کار می کنیم. نحوه قدرت دادن به مشت همیشه یکسان است، بدنم می چرخد و هنگام ضربه پهلویم نیز می چرخد. اسلحه ام، یعنی دست راستم از جای دیگری می آید. شانه ام را چرخانده و دستم را بالا می آورم. مستقیم، و بعد برمی گردم. می توانید سرتان را نیز پایین ببرید، البته حرکت مورد علاقه من نیست اما از اصول شروع کار است. حالا دست چپم را پایین آورده و دست راستم را به صورتم می چسبانم. با دست چپ از وسط ضربه می زنم. به زانوهایم دقت کنید. آن ها را می چرخانم تا با پاهایم هم ضربه وارد کنم. آخرین ضربه، ضربه قلاب است، کف دست راستم رو به سقف است، از کمر چرخیده و دستم را به بغل می آورم. در حالتی که کف دستم رو به صورتم باشد. خیلی افراد کف دست را رو به زمین نگه می دارند. در خیلی از مواقع نیاز است که شصت دستم رو به بالا باشد. حالا دست چپم می چرخد و دست راستم سر جایش برمی گردد. با دست چپ ضربه قلاب می زنم. خیلی از افراد دوست ندارند دست ها را بعد از عقب کشیدن پایین ببرند، به مرور که تمرین کنید و پیشرفت کنید روال کار طبیعی می شود. اما من دوست دارم دستم را پایین ببرم و بعدی را بالا بیاورم. به محض سرعت گرفتن حرکاتم روان می شود. این ها مهارت ها و حالات اصولی و اولیه بوکس بود. تمریناتی که هر روز در باشگاه انجام می دهیم.

ورزشی