gggg

آموزش ضربه با یک دست در بوکس

مرداد ۴, ۱۳۹۵ 6000 73 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام، امروز می خواهیم به شما روند عادی و استاندارد ضربات مشت به یک دست را نشان دهیم.
به این ضربه ۸ تایی یا فرار از ضربه نیز می گویند، دوستم دلیلش را توضیح می دهد.

این ضربه به فردی که درحال مشت خوردن است اجازه می دهد موقعیت را مثل ضربات آهسته ببیند و بتواند خودش را کنترل کند.
همه چیز را یک به یک، مرحله به مرحله پیش می بریم و با سرعت کم شروع می کنیم.
ابتدا دست را با قدرت نگه دارید، حالا مشت، بعد مشت ضربدری، حالا مشت قلاب.
یک ضربدری دیگر.
به ۲ نکته دقت کنید که ارتفاع دست بالا باشد، نکته دیگر اینکه برخی افراد دست ها را اینجوری نگه می دارند، برخی دیگر به این صورت.
هرکدام که شما با آن راحت هستید.
من این حالت را بیشتر دوست دارم چون مستقیم در خط ضربه است و جلوی صورتم را می گیرد، اگر دستم اینجا باشد پوشش صورتم کنار می رود و حریفم عادت بدی پیدا می کند.

یک بار دیگر نشان می دهیم هر ۴ ضربه پشت سر هم، مشت، ضربدری، قلاب و ضربدری. دیدید؟
یک بار دیگر. ببینید چطور با هر ضربه شانه اش را به گوشش می چسباند و از آن محافظت می کند.
همیشه به این حالات حریف دقت کنید.
ضربه را بزن و صبر کن. کمی روی دستش فشار بیاورید تا نقطه ضعف را پیدا کنید.
ضربدری را بزن، مقاومت کنید.

در اینجا متوجه می شوید در چه زمینه ای تمرین کنید.
حالا به بخش دوم می رویم که به این صورت است قلاب، قلاب راهبر به طرف صورت حریف که هدف از این کار خم شدن و گریز از ضربه است، البته نه خیلی پایین.
موقعیت را خوب نگاه کنید.
تنها کاری که باید بکنید همین است، نیازی نیست اینقدر بالا بروید، فقط رو به صورت بزنید.
این را چند بار تمرین کنید. بعد از این مشت ضربدری، قلاب را می زند.
این را تمرین کنید. حالا این ضربات ۴ و ۲ تایی را باهم ترکیب می کنیم و ۶ ضربه می زنیم.
مشت، مشت ضربدری، قلاب، ضربدری، یک گریز و دوباره مشت ضربدری. یک بار دیگر.

حالا هنگام گریز یک u کوچک اضافه کنید. به این شکل.
کسی که دارد ضربه می زند یک مشت از زیر می زند تا صورت حریف را هدف بگیرد اما حریف اگر از خط ثابت حرکت کند از ضربه شما فرار می کند و به خط کناری می رود، پس حمله کننده هم باید تغییری در موقعیت خود ایجاد کند.
یک بار آرام انجام می دهیم. حالا از این زاویه.
بعد از این کار مشت قلاب و ضربدری می آید وقتی شما دارید جلو می روید.
حالا می خواهم همزمان جلو بیایی و ضربه بزنی. آفرین، به این صورت.

ضربه قلاب می تواند به این حالت یا این حالت باشد، من این را ترجیح می دهم.
حالا پشت سر هم انجام می دهیم. از زیر برو، قلاب و ضربدری.
برو پایین، یک بار دیگر. برو پایین. حالا همه ۸ ضربه را با هم انجام می دهیم.
همه را می شمارم، ۱، ۲، برو پایین، ۵، ۶، برو پایین، حالا سریع بزن.
حسابی من را خسته کرده. همه قدرتت را نشان بده، یک بار دیگر.
با زدن به بدن حریف یا صدا در آوردن آمادگی خود را نشان دهید.

ورزشی