gggg

معنی دستورات بوکس

مرداد ۴, ۱۳۹۵ 4353 65 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام. مثلا اگر من شاگرد باشم و این دوستم مربی باشد و عباراتی مثل ۱، ۲، ۳، ۴، چهار مساوی و … را بگوید چه معنی دارد.

این ویدئو به شما کمک می کند معانی این دستورات را درک کنید.
این دستور ۲ است و درواقع مشت ضربدری است که به این شکل اجرا می شود.

دو دست را بالا نگه دارید،
دوستم مشت های ضربدری می زند و من یک ضربه از روی سرش رد می کنم تا حواسش جمع شود و در معرض خطر قرار نگیرد.
روش دیگری نیز وجود دارد،
به این صورت که فقط دستکش راست را بالا نگه دارم تا دوستم هر دو مشت ضربدری را به این دست بزند.
مثالی از هر یک از این دو روش اجرا می کنیم تا به صورت تند ببینید.
در مدتی که مربی این دوستم بودم متوجه شدم که دوست دارد تمرینش با یک دست باشد تا با هر دو دستکش.

دلیل خاصی برای انتخاب این روش داری؟
می خواهی شاگردانت را گیج کنی و از آن ها کار بکشی؟
من فکر می کنم تمرین روی هر دو دست برای مبتدی ها راحت تر باشد،
چون هدفی که از این کار داری را می بینند و می فهمند.
استفاده از یک دست را به این دلیل دوست دارم که به من قدرت زدن حریفم با دست دیگرم را می دهد.

این تکنیک را می توانید در ویدئوهای سایتمان ببینید.
به این دلیل دوست دارم که اگر شاگرد مشکلی در اجرای تکنیک داشته باشد ،
من می توانم بلافاصله با زدن ضربه ضعفش را نشانش دهم.
اگر یک دستم پایین باشد قدرت حرکتم سریع تر می شود.
کمک می کند روی خطاهای این زمینه کار کنند.

یک نکته مهم دیگر در حرکت گریز سر این است که برخلاف مشت زدن که یک قدم به جلو رفته و عقب برمی گشتیم،
حالا از حرکتی گریزی استفاده می کنیم.
این صحنه ممکن است کمی طولانی تر باشد.
ضربه یک، و دو، حالا با پای پشتم عقب برمی گردم.
با همین کار قدم را کوتاه می کنم و سرم را پایین می آورم.
لازم نیست خیلی خم شوید،
درواقع اگر کمی هوا و موج دست حریف را روی سر حس کردید یعنی ارتفاع خیلی خوبی دارید.

یک نکته دیگر، اگر حریف تمرینی شما این کار را انجام دهد کمکی به شما نمی کند ،
چون بعد شما می توانید این دو ضربه را بزنید و وقتی در این ارتفاع نباشید و او دستش را بچرخاند،
لازم نیست کاری بکنید چون ضربه به شما نمی خورد.
پس او باید با دستکش به صورت شما چک بزند،
اگر من در موقعیت استاندارد باشم،
دو ضربه می زنم و از ضربه او فرار می کنم و عقب برمی گردم.

ورزشی