gggg

تکنیک های مختلف مبارزه در بوکس

مرداد ۴, ۱۳۹۵ 16022 45 بدون دیدگاه

توضیحات

مبحث امروز ما تکنیک های مبارزه در بوکس است.برخی اوقات در بوکس مشت­های خوبی می­زنیم اما یکباره حریف در حالت محافظتی رفته، روی پنجه می­رود و شروع به دویدن و جست و خیز می­کند. برای تکنیک های مبارزه در بوکس این مبارزه را ببینید. من مشتی در گردن او می زنم و او روی پنجه شروع به پریدن می کند. دست هایش باید از هم دور باشند. به ازای هر یک ضربه او من باید چندین ضربه بزنم. مشت پشت مشت. با فشار. دو مشت پشت سرهم. حریف هرکاری می کند شما دو برابر انجام دهید. سرعت را بیشتر کن. دویدن در تشک ۲۰ فوتی خیلی سخت است، فرقی ندارد حریفتان چه کسی است، اگر کسی روی تشک باشد که بتواند تشک را دور بزند می تواند به شما برسد. اما به لطف مربی ها یاد گرفتیم چطور از حمله فرار کنیم، با حرکات پای صحیح و به جا می توانید از مشت خوردن فرار کنید. حالا می خواهم تکنیک های مبارزه در بوکس قدیمی را به شما یاد بدهم، نمی دانم مدل دیگری هم داریم یا نه اما من این روش قدیمی را دوست دارم که سر جایم بایستم و با جلو و عقب رفتن درجا مشت بزنم. این حرکات را به شما نشان می دهم و به شما یاد می دهم در صورتی که حریف به این طریق به شما حمله کرد چطور دفاع کنید. مشت بزن، مشت بزن، بیا جلو، برو عقب. مشت بزنید و عقب بروید، از مشت حریف جاخالی بدهید و همین که حریف عقب رفت دوباره مشت بزنید. یکی از قهرمانان در بازی خود این کار را به زیبایی انجام داد، برای دفاع دست ها را بالا بیاورید و گریز از مشت خیلی مهم است. بوکسورهای حرفه ای حرکات پا و پهلوی خوب دارند. اگر حرکت نکنید سر جای خود می مانید و مشت می خورید. از این مشت ها فرار کنید. اگر اینجا بیایم مشت زدن به پهلوی حریفم خیلی راحت است. در بوکس قدیمی این نکته مهمی است که مشت حریف را جاخالی بدهید و سپس ضربه تلافی بزنید. دوباره. دست ها همیشه بالا باشند. یکی از مهارت های محبوب دفاع روی طناب است، یادگیری این مهارت مهم است چون در هر صورت زمانی پیش می آید که پشت به طناب مانده باشید و باید از خود دفاع کنید. همینطور یاد می گیرید چطور حریف را به طناب بچسبانید و چطور او را برگردانید. تصور کنید به طناب چسبیده اید و حریف در حال مشت زدن است، به همین راحتی او را بچرخانید و خود را آزاد کنید و او را به طناب بچسبانید. بار دیگر ببینید که چطور از زیر دارم مشت می خورم، به این طریق حریف را برمی گردانم و روی طناب قرار می دهم و شروع به مشت زدن می کنم. در حالت دفاعی هستم اما یادتان باشد که دست ها را بالا نگیرید چون در این صورت از زیر چانه مشت می خورید. حریف شما را روی طناب انداخته و قصد دارد از زیر ضربه بزند، نباید به او راه بدهید. خود را پوشش دهید. چند مشت به او بزنید و سپس او را بچرخانید و روی طناب بیاندازید، آماده حمله شوید. یک بار دیگر، به این روش از دفاع به حمله می رویم. اگر طناب پشت او باشد صورتش رو به من خواهد بود. اگر جاها را عوض کنیم می بینید که چطور حمله می کنم. در این موقعیت با یک تکان و چرخش کوچک بدنم را جابجا می کنم. اگر از میان حمله کند با چرخش دست دفاع می کنم. اکنون این حرکت را نگاه کنید که اگر حواسم پرت باشد و صورتم را پوشش ندهم حریفم چه حرکتی می کند، باید مراقب باشید. وقتی از این سمت مشت بزند دفاع می کنم و زمانی که از طرف دیگر حمله کند من از جای خالی بدنش استفاده می کنم و حمله می کنم. الان حریفم مشت می زند و بعد موقعیتی به من می دهد تا من حمله کنم، با یک چرخش سریع. اگر قدرت حمله روی طناب را ندارید فقط حریف را چرخانده و وسط تشک برگردید و شروع به مبارزه کنید. یکی از نکات مهم مبارزه داخلی، جلو بردن بدن است. اگر به عقب خم شوم در دردسر می افتم. با اینکه استفاده از شانه در مبارزه غیرقانونی است اما خیلی مهم است که با شانه حریف را به عقب هل دهید. این برای زمانی است که نمی خواهید مشت بزنید و مشت بخورید. اگر اینجوری به حریف بچسبم هیچ جای حمله ای ندارم. دور بدن او بچرخید و به محض خالی دادن حریف مشت بزنید. نزدیک شوید و به او بچسبید، بعد مشت بزنید. در این موقعیت انگار داریم می رقصیم و از مشت خبری نیست. اما اگر اینجوری پایین بروم می توانم با این مشت بالا بیایم. با وزن بدن خود حریف را هل دهید. همیشه آماده مشت زدن باشید. مایت تایسون بوکسور معروف پایین می رود از وسط مشت رو به بالا می زند. مشت زدن به بغل همیشه باید با مشت به وسط تمام شود. اگر بدن خود را روبروی حریف نگیرید خطری شما را تهدید نمی کند، اما در این حالت خطر مشت خوردن هست. یک مشت به طرفین و یک مشت به وسط بدن، این حرکت معروفی است. بین همه تکنیک ها تکنیک های مبارزه در بوکس از همه معروف تر است. یکی به بغل، یکی به وسط. بدن خود را به حریف بچسبانید، نه به طور غیرقانونی، فقط با شانه او را هل دهید. این کلاه را برای حرکات مبارزه حرفه ای انتخاب کردم که با حریفم انجام می دهیم.امیدوارم تکنیک های مبارزه در بوکس برایتان مفید باشد.

ورزشی