gggg

آموزش ضربات قدرتی و سرعتی در بوکس

جولای 28, 2016 6085 42 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز می خواهیم سرعت مشت و تمرین قدرتی را نشان بدهیم. همکارم مربی متخصص در زمینه سرعت مشت است و هنگام انجام حرکات آن ها را توضیح می دهد. امروز تمرینی انجام می دهیم که در طول مدت آن باید روی هدف تمرین و موضوع آن تمرکز کنید، این تمرین سرعت و قدرت است. پس حواستان باشد که سرتان را می توانید حرکت دهید اما تمرکز اصلی باید روی هدف تمرین باشد. برای هر ضربه پایین می روم و پاهایم را آماده می کنم. از زوایای مختلف می زنم اما همچنان فضای کافی و باز دارم. قدرتم از پهلوهایم می آید، کمرم را شل می کنم. برای ضربات سرعتی بدن را شل و راحت کنید، برای ضربات قدرتی خم می شوم و پاهایم را خمیده می کنم، از زوایای مختلف می زنم، این حالت نه تنها به شما کمک می کند از ضربه حریف در امان باشید، بلکه می توانید از خود محافظت کنید و بلافاصله ضربه بزنید. بعد از دفاع از خود، ضربه بعدی با قدرت بیشتری می آید. از زیر، از اطراف، از هرجایی که بزنید ضربه با قدرت بیشتری برمی گردد. از چپ و راست بزنید. یادتان باشد که قدرت این ضربات از شکم و پهلوهای شما می آید، پس وقتی خم می شوم تا ضربه نخورم، قدرتی که در پاهایم جمع شده را به شکم و کمر و دستم منتقل می کنم و ضربه می زنم. پس نه تنها دفاع می کنم، بلکه با قدرت پایم می پرم و ضربه می زنم. آرام باشید، از خشم و سرعت خود استفاده کنید. از زوایای مختلف استفاده کنید تا قدرت بیشتری بگیرید.

ورزشی