gggg

آموزش تمرینات خانگی بوکس

مرداد ۷, ۱۳۹۵ 36730 68 بدون دیدگاه

توضیحات

در این فیلم آموزش تمرینات خانگی بوکس را به شما یاد می دهیم.

در خانه تجهیزات پیشرفته باشگاه نیست، تمرین خانگی مورد علاقه من با کش استقامتی است که در هر فروشگاه لوازم ورزشی پیدا می شود.

دنیل ابتدا با کش استقامتی تمرین بوکس با سایه انجام می دهد، و بعد نوبت تمرین زمینی شکم است که در خانه می توان انجام داد.

دین با کش همه ضربات اولیه و اصولی را نشان می دهد.

این حرکت قدرت و انعطاف پذیری را در حین مشت زدن افزایش می دهد.

خوبی تمرین با این کش احساس سبکی زیاد است که باعث می شود پس از ۶ هفته سرعت دستتان دو برابر شود.

۶ ماه روزی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه این تمرین را در خانه انجام دهید تا بهترین فیزیک را به دست بیاورید.

تمرین خانگی دیگری که دنیل انجام می دهد بدون کش است، روی زمین می رود و حرکت شنای نزدیک به زمین را انجام می دهد.

این کار عضلات ساعد دست را تقویت می کند که مهم ترین عضله برای مشت زدن است.

تمرینات خانگی بوکس را با ۱۰ الی ۱۵ بار شروع کنید، یا می توانید با تعداد کمتر شروع کنید و کم کم افزایش دهید.

دقت کنید که بدن باید کاملا صاف نگه داشته شود که بسیار مهم است.

قدرت مشت زدن در تمرینات خانگی بوکس از شکم می آید به همین دلیل کار کردن روی این عضله بسیار مهم است.

در حرکت بعدی دنیل به پشت روی زمین می خوابد و دراز نشست نصفه می زند، همراه با هر بلند شدن دو مشت نیز می زند.

توجه کنید که فقط با دستانش مشت نمی زند بلکه حرکت از شکم او شروع می شود.

این تمرین قدرت و سرعت ضربات او را زیاد می کند و همزمان شکم را قوی و صاف نگه می دارد.

حالا دستانش را پشت سرش می گذارد و زانوهایش را توی شکم فرو می برد.

این تمرین اصلی شکم است. خیلی حرکت پرفشاری است، دقت کنید نفسش را تند و پشت سرهم بیرون می دهد.

خیلی مهم است که با هر ضربه در بوکس اینطوری نفس بکشید، در تمرینات شکم هم این کار را انجام دهید.

در تمام تمرینات خانگی بوکس این تنفس ادامه دارد. این چندتا از تمرینات خانگی بوکس بود که دیدید.

ورزشی