gggg

آموزش انواع مختلف گارد در بوکس

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ 12340 50 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز انواع مختلف گارد را آموزش می دهم، تعداد زیادی هست سعی می کنم ۲ یا ۳ گارد مختلف را به شما نشان بدهم. گارد بالا را داریم که دست ها دو طرف صورت هستند و از ضربه دفاع می کنند. می توانید پایین تر هم بگیرید. گارد دیگری هم هست که دست راست کنار صورت و دست چپ روی بدن قرار می گیرد، چانه هم توی گردن فرو می رود. وقتی ضربه به طرفتان می آید باید گارد بالا را بگیرید چون اگر صورت را باز بگذارید مشت می خورید. در این صورت می توانید هر چند تا مشت که می خواهید بزنید. اگر مشت دست چپ بیاید به این صورت دفاع می کنید، اگر ضربه به طرف بدن بیاید می توانید با آرنج دفاع کنید. آرنج ها را به این صورت از هم باز نکنید چون گارد بدن باز می ماند. اگر دست ها را خیلی به هم بچسبانید و قفل کنید هم نمی توانید خوب حرکت و دفاع کنید. اما در این صورت می توانید هم از سر و هم از بدن دفاع کنید. این حرکات فقط با تمرین به دست می آید. الان هر ۳ گارد را برای شما اجرا می کنم. ابتدا حریفم گارد بالا را می گیرد که من با ضربات قلاب به او حمله می کنم. حالا گارد پایین، دست او را با دقت نگاه کنید که چطور کل طول بالاتنه را در بر گرفته، بازو سرشانه او از بالا دفاع می کند و آرنجش از شکم. به این نحو دفاع شما پیشرفت می کند.

ورزشی