gggg

آموزش تکنیک کشیدن حریف به طرف خود

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ 4474 34 بدون دیدگاه

توضیحات

می دانیم که بوکس یعنی ضربه قوی زدن، و بهترین راه برای افزایش قدرت ضربه این است که حریف را به طرف خود بکشانی. آیا تکنیک خاصی برای این کار داری؟ بله. نباید مستقیم به بدن حریف حمله کرد، بهترین راه این است که ضربه خود را شروع کنی اما قبل از زدن آن، کمی عقب بروی. همین که حریف شروع کرد به طرفت بیاید، به اطراف حرکت کنی و او را بازی بدهی. سپس با ضربه قلاب دست راست او را می زنی. از ضربات لمسی هم استفاده می کنم. وقتی اینطوری با حریف تماس پیدا کنی او را تحریک می کنی که طرفت بیاید، سپس جاخالی می دهم و ضربه خودم را می زنم. ضربه دورتر کمی خطری است چون اگر خیلی سریع نباشی غافلگیرت می کند. اما عقب که برگردی می توانی ضربه خودت را بزنی. پس بیا دستکش ها را دستمان کنیم. این ضربه را برای شما اجرا می کنیم، قدم به قدم عقب می روم و دست حریف را لمس می کنم، او همینطور جلو می آید، در نهایت جاخالی می دهم و می زنم. اگر مشت ضربتی بزند صورتم را کنار می کشم. می توانم با ضربه به بدن حریف هم او را غافلگیر کنم. الان با دست راست حمله کن، جاخالی می دهم و با دست چپ می زنم. اگر از حریف عقب بکشی، وقت با دست چپ ضربه بزند می توانید سریع تر از او عمل کنید و روی ضربه اش سوار شوید. ضربه دست راست او را هم می توانید بلوک کنید و همزمان با دست چپ او را بزنید. باید خیلی سریع عمل کنید. در یک ثانیه که او سرش بالا می رود از فرصت استفاده کنید.

ورزشی