gggg

تمرین ضربات مشت بوکس با پدهای دستی

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ 2631 35 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام. امروز می خواهم به شما نشان بدهم چطور با استفاده از پد های دستی، با حریف خود تمرین بوکس کنید. سایمون امروز همراه من است، می بینید که دستکش هایش را پوشیده. این پدها برای تمرین وسیله خیلی خوبی هستند. برای تمرین سرعت، دقت، زمانبندی، قدرت و فاصله خیلی خوب است. ابتدا تمرین ضربات ساده را نشان می دهم و بعد سراغ ترکیبات می رویم. وقتی حریفم ضربه مستقیم می زند، من هم باید دستم را تا نیمه راه جلو ببرم. مطمئنم در باشگاه کسانی را دیده اید که پد به دست دارند و وقتی حریف ضربه می زند، دستشان عقب می رود و حرکت می کند. این اتفاق نباید بیافتد، وقتی ضربه به کف پد می خورد باید صدای ضربه را بشنوید. کسی که دارد تمرین مشت زدن می کند نیاز دارد که فشار و استحکام زیر ضربه اش را حس کند تا از قدرت ضربه اش آگاه شود. موقع ضربه ضربدری، مشت از زیر، قلاب یا هر ضربه دیگری به همین صورت است. وقتی از زیر ضربه می زند من هم تا نیمه پایین می روم، ضربه قلاب بزند همینطور. حریف را به زدن پد عادت بدهید، روی فاصله و زمانبندی کار کنید. شروع کنید به ساختن ترکیباتی مثل مشت ضربتی، ضربدری و قلاب. در همه ضربات همین روش را به کار می برم. در بوکس ضربه مشت ضربتی یعنی ۱، ضربه ضربدری یعنی ۲ و ضربه قلاب یعنی ۳٫ این نامگذاری تا پایان ضربات ادامه دارد. پس وقتی به حریفم می گویم ۱، ۲، ۳، ۱ می داند چه ترکیبی را شروع کند. خیلی ساده است، به همین ترتیب همه ضربات را ترکیب کنید، از همه آن ها استفاده کنید. من دستانم را باز نمی کنم، همه ضربات را محتاطانه می زنم که گارد بدنم باز نماند. اگر از زیر ضربه بزند، صورتش باز می ماند و می توانم به سرش ضربه بزنم. حریف را به همه این حرکات عادت بدهید، همه ضربات را بزنید، مجبور می شود سرش را بالا بگیرد. کاری کنید به پدها و دفاع عادت کنند، و وقتی فرصت پیش می آید حریف را بزنند. یک تمرین خیلی جالب که انجام می دهیم تمرین هدف است، طوری که من دیگر حرف نمی زنم و سایمون هر جایی که به او نشان بدهم را می زند. این کار باعث می شود حافظه عضلانی شما تقویت شود. کیسه سنگین بوکس ایرادی ندارد اما دلیل استفاده ما از این پدها این است که کمک می کند فاصله و زمانبندی خود را تقویت کنید. می توانید حرکت کنید و حرکت حریف خود را ببینید. کیسه حرکت نمی کند، در تمرین با فرد می توانید براساس رفتار حریف محاسبه کنید کجا را بزنید، کِی بزنید، اگر خیلی به او نزدیک باشم ضربه ام موثر نیست. اگر خیلی دور باشم دستش به من نمی رسد. پس باید نقطه ای را پیدا کند که هرجا رفتم و حرکت کردم آن نقطه را دنبال کند و همان فاصله را حفظ کند. این پدها تقریبا مثل تمرین با فرد است، مثل مبارزه تمرینی. فقط شما نباید ضربه حریف را پاسخ بدهید، فقط او را تمرین می دهید تا دقت و زمانبندی او تقویت شود. دلیل دیگر استفاده از این پدها، تمرین حرکت و گریزپایی است. باید گریز و جنبش را یاد بگیرید. ترکیبی که برای این تمرین ساختم گریز، گریز و چرخش است. در این ترکیب از ضربات هر دو طرف من می گریزد و از زیر ضربه آخر رد می شود. الان وقت خوبی است که حرکاتش به اطراف را تمرین کند. در خیلی موارد هم می گویم که بعد از این ترکیب، ضربه ضربدری انجام بدهند. وقتی من از زیر ضربه او رد شوم، بهترین فرصت را دارم که ضربه قلاب بزنم. دستش که از صورتش رد شود، دیدش را از دست می دهد. ترکیبات زیادی وجود دارد. من عمدا دستم را تا حد ممکن جلو می برم تا حریف از زیر آن رد شود و فضای تمرین داشته باشد. بعد از گریز، به ترکیب معمول خود برمی گردد. تمرینات زیادی با این پدها می توان انجام داد. این مدل بزرگ تری است که بتوان با آن ضربات زانو، پا و لگد انجام داد. در کل این پدها به مشت و زمانبندی ضربات شما کمک می کنند. استفاده از این پدها ۳ فایده دارد : یک اینکه می توانید روی حمله، زمانبندی، دقت، سرعت و قدرت خود کار کنید. می توانید روی دفاع کار کنید، بلوک حریف، گریز و چرخش. به بالا بردن دست ها برای دفاع عادت کنید. سومین فایده تاثیر آن روی استقامت شما است. قلب عضله بسیار مهمی در این ورزش است. فرض کنید که مسابقه حرفه ای ۳ راندی دارید، بهتر است که فضا را شبیه سازی کنید، به حریف تمرینی خود بگویید پدها را بپوشد و ۵ دقیقه کامل به آن ها ضربه بزنید. ۱ دقیقه استراحت کنید و ۲ بار دیگر تکرار کنید. اگر فقط می خواهید بدن خود را بسازید.

ورزشی