gggg

حرکت پای زاویه دار در بوکس

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ 4327 40 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام. در این برنامه می خواهم درباره حرکات پای زاویه دار صحبت کنم. در برنامه های قبلی کمی در مورد حرکات به اطراف توضیح دادم، اگر آن ویدئوها را دیده باشید این مبحث برایتان تازگی ندارد. اما موضوع امروز کمی متفاوت است. می خواهم قدم به پهلوی زاویه دار در سرعت بالا و سرعت پایین را نشان و توضیح بدهم. اشتباهات معمول این حرکت را توضیح می دهم و در آخر چندین حرکت سرعتی را روی کیسه سنگین انجام می دهم. طرز ایستادنم را روی خطوط تنظیم می کنم. اگر ویدئوی من که درباره نحوه ایستادن در بوکس است را ندیده اید حتما ببینید. این خطوط محل و نحوه ایستادن شما را تنظیم می کنند، و کمک می کنند قدم ها را حساب شده بردارید و بی هوا به جلو یا اطراف نروید. این خطوط مرکز و شروع حرکت هستند. ببینید که وقتی پایم را روی خط شروع می گذارم، فاصله این دو خط به اندازه عرض پای من در زاویه ۴۵ درجه است. حرکت به این صورت است. با سرعت بیشتر. مثل همه حرکات پا، این حرکت هم باید سریع و نشأت گرفته از پنجه پا باشد. وقتی به سمت راست می روم، اول پای راستم حرکت می کند و انگار که روی زمین سُر می خورد. وقتی طرف چپ بروم با پای عقبی فشار می آورم. یک اشتباه معمول در این حرکت، قدم برداشتن و کشیدن پای عقب است. این کار سرعت شما را کم می کند. همچنین وقتی پای جلویی را از روی خط بردارید ولی پای عقبی هنوز ثابت باشد، کاملا از تعادل خارج می شوید و با هر ضربه ای روی زمین می افتید. همیشه روی پنجه پا باشید، کف پا را روی زمین نچسبانید. وقتی به پهلو حرکت می کنید و مشت می زنید، سر حریف هنوز روبروی شما است، این حرکت یا برای گوشه گذاشتن حریف و محدود کردن فضای او در تشک است، یا می خواهید بدون تمرکز زیاد روی حمله، دفاع کنید. به حرکت پای من در اینجا دقت کنید، وقتی از روی خط وسط مشت بزنم، دستم دقیقا به همان نقطه ای می رود که اگر از خط کناری مشت بزنم. در این حالت هر ضربه ای به طرفم بیاید از طرف چپ صورتم رد می شود. پس دقت کنید که از هر زاویه ای مشت بزنم، مقصد دستم عوض نمی شود. بهترین حالت این ضربه وقتی است که حریف را تحریک می کنید به شما مشت بزند، بعد شما در سرعت بالا می توانید از دو زاویه مختلف ضربه را پاسخ بدهید. وقتی با سرعت به پهلو می روید و پشت سر هم ضربه می زنید، ضربه حریف را پیش بینی می کنید. به همین سادگی. وقتی از ضربه حریف گریز می کنید هم موثر است. این یک حرکت پای تهاجمی است، زاویه ها را باز نگه دارید. به طور طبیعی طرف راست می روید اما چپ هم می توانید بروید. صورت را نشان بدهید، حریف را تحریک کنید و خودتان ضربه بزنید. این قدم به پهلوی مرسوم نیست چون دست شما به یک هدف می رود. در ویدئوهای دیگر می بینید که وقتی به اطراف می روم دستم هم جابجا می شود. یک بار دیگر بگویم که نگذارید کف پا روی زمین بخوابد، پاها را از توی هم ضربدری رد نکنید، و فراموش نکنید که هدف این حرکت تهاجم است. ظاهر شما باید نشان دهنده حمله باشد، حریف را تحریک کنید، از ضربه او گریز کنید و بعد ضربه خودتان را پیاده کنید. حالا تعدادی از این حرکات را برای شما روی کیسه سنگین انجام می دهم.

ورزشی