gggg

۳ ترکیب برتر کیک بوکسینگ

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ 13128 30 بدون دیدگاه

توضیحات

می خواهیم بهترین ترکیب های کیک بوکس را تمرین کنیم. قبل از شروع باید محدوده ضربه خود را بدانید. ضرباتی هست که بهتر است از نزدیک زده شود مثلا آرنج و زانو. وسط کیسه مخصوص ضربات دست و مشت و لگدهای جلو است. کمی پایین تر از این محدوده، جای لگدهایی است که از پایین با زاویه زده می شوند. با ترکیب های از فاصله نزدیک شروع می کنیم که خیلی اصولی و ابتدایی هستند، در مواقع زیادی کاربرد دارند پس این ها را تمرین کنید. اولین ترکیب آرنج راست، چپ، زانوی راست و چپ است. قدم به قدم توضیح می دهم، ابتدا آرنج راستم جلو می آید، سپس آرنج چپ، خیلی سریع کیسه را با دست بگیرید و با زانوی راست لگد بزنید، حتما وزن خود را عقب بیاندازید، الان به پای من خوب دقت کنید، وقتی آن را زمین می گذارم پای بعدی را عقب می برم و بعد با آن لگد می زنم، مثل خیز برداشتن است، پا را عقب ببرید و بعد جلو بیاورید و لگد بزنید. در آخر هم به حالت ایستاده عادی خودم برمی گردم. آرنج راست، چپ، زانوی راست و چپ. منطقه میانی کیسه که به مشت ها اختصاص دارد و جای تمرین هم دارد به این صورت ضربه می خورد، ۱، ۲، ۱، ۲، حالا عقب بروید، لگد فشاری، بعد با پای کناری کیسه را بگیرید. لگد اولی دفاعی تر است، با این پا کیسه را عقب بزنید و با پای دیگر آن را بگیرید. ۱، ۲، ۱، ۲، هل بدهید، و بگیرید. در پایان به حالت ایستاده عادی خود برگردید. ۱، ۲، ۱، ۲، هل بدهید، و بگیرید. به حالت ایستاده عادی خود برگردید. حالا به محدوده پایین کیسه می رسیم، واضح است که از این فاصله با زانو و آرنج کاری نمی توان کرد. پس حمله از راه دور را انتخاب می کنم، یک لگد بلند از جلو، سپس پایم را جلو می گذارم و با ساق پای دیگرم لگد می زنم. لگد از جلو و لگد از بغل. از طرف دیگر هم این کار ممکن است، با پای چپم لگد جلو را می زنم، یک قدم جلو می آیم، و با ساق پای راست از بغل لگد می زنم. به حالت ایستادن خودم برمی گردم. لگد فشاری از جلو و لگد از بغل، به حالت ایستادن خودم برمی گردم. لگد فشاری از جلو و لگد از بغل، به حالت ایستادن خودم برمی گردم. این ها ضربات ترکیبی خوبی در تمرین کیک بوکس هستند.

ورزشی