gggg

آموزش مشت رودستی در بوکس

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ 5033 35 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز می خواهم تکنیکی به شما یاد بدهم که بتوانید حریف درست تر از خودتان را شکست بدهید. دوستم که در اینجا می بینید قدش از من بلندتر است و وزنش هم بیشتر است، پس من با تکنیک مشت رودستی با او مبارزه می کنم. قبل از شروع باید مواردی را بگویم که خشونت چیز جالبی نیست و فقط باید در شرایط دفاع شخصی استفاده شود، افراد قلدر و زورگو هم آدم های به درد نخوری هستند. ضربات و تکنیک های زیادی هست که بتوانید تمرین کنید مثل مشت برگشت، دفاع داخلی و … . تکنیکی که به شما نشان می دهم را می توانید در خانه و در تمرین با سایه انجام دهید تا وقتی در مقابل حریف درشت قرار گرفتید بدانید چطور دفاع کنید. ابتدا با پای جلویی یک قدم جلو بروید، هر نوع گاردی که در بوکس دارید مهم نیست، باید با پای جلویی یک قدم به جلو بردارید. سپس دست خود را از پایین کمی خمیده کنید و از روی دست حریف رد کنید و ضربه بزنید، اسم این ضربه از همین جا گرفته شده، چون از روی دست حریف رد می شود و به فک او می خورد. به جای مشت صافی که در تضاد با جاذبه زمین است، تکنیکی استفاده می کنیم که دست از زاویه ای بالا می رود و روی حریف پیاده می شود که کمی خمیدگی دارد. مرحله بعدی عقب کشیدن دست است که می خواهم بعد از آن همینطور ثابت نایستید، ضربات را ادامه دهید، کامبو بزنید، مشت ضربتی بزنید. هرکاری که بلدید برای برد مسابقه و آسب ندیدن انجام دهید. یک بار حرکت را از اول تا آخر ببینید. ممنون که تماشا کردید. این حرکت هم مثل هر کار دیگری نیاز به تمرین زیادی دارد.

ورزشی