آموزش تکنیک کرال پشت در شنا

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ 3188 25 بدون دیدگاه

توضیحات

تکنیک حرکات دست خود را ارتقا بدهید تا شنای سریع تر و بهتری داشته باشید. دست خود را به بیرون بچرخانید و آرام وارد آب کنید، به نحوی که انگشت کوچک دست اول از همه وارد آب شود. این کار حالت دست شما را مناسب نگه می دارد و آب را به جلو می راند. در شروع مرحله عقب راندن آب، آرنج را بالا نگه دارید، برای این کار قبل از بیرون بردن دست در کنار بدن، ساعد دست را پایین فشار بدهید. همینطور که دست توی آب حرکت می کند، انگشت ها را به طرف کناره استخر بکشید و آرنج را بالا نگه دارید. در پایان حرکت، دست را به پشت بچرخانید و آب را عقب بزنید و دست را از آب بیرون بیاورید. در شروع مرحله بازگشت دست، انگشت شصت جلوتر از بقیه حرکت می کند. در مرحله بازگشت، دست را صاف از آب بیرون ببرید و عمود رو به سقف نگه دارید. سپس دست را به طرف بالای سر ببرید و برای شروع مرحله عقب راندن آب، وارد آب کنید. برای پیشرفت در حرکت دست موقع ورود دست به آب، از پدال های انگشتی استفاده کنید. به تقویت نیرو هم کمک می کند.

ورزشی