gggg

آموزش چند تکنیک شنای مختلف

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ 4086 30 بدون دیدگاه

توضیحات

با تکنیک پهلو شروع می کنیم، می بینید که با حرکت دست ها جلو می روم، سرعت این حرکت بین ۶۷ الی ۷۱ است. حرکت کندی است و به قدرت پاهای شما بستگی دارد که با چه قدرتی شما را جلو ببرد. ببینید همانطور که با دست ها جلو می روم، با پاها نیرو و قدرت وارد می کنم. با فشار بیشتر پهلو و نیروی بیشتر در آب، قدرت بیشتری در هر دور شنا استفاده می شود. مشکل این حرکت این است که کشش های زیادی نخواهید داشت و به همین دلیل باید پاهای قوی تری داشته باشید تا بتوانید ادامه دهید. این حرکت برای دور سرعتی خیلی مناسب نیست، اما اگر بخواهید شنای طولانی داشته باشید مناسب است، به خصوص اگر پاهای قوی داشته باشید. از جلو ببینید که با دست خودم را جلو می کشم، راه را باز می کنم و بدنم را بالا می کشم، زیر آب را ببینید که وزن زیادی را ابتدا پایین می دهم و بعد به عقب هل می دهم. همینطور که با دست ها راه جلویم را باز می کنم، می توانید نیرویی که از پاهایم خارج می شود را ببینید. سرم را برای تنفس بیرون از آب می برم و دوباره برمی گردم. خودم را جلو می کشم و سعی می کنم آرنجم را بالا ببرم. تکنیک استفاده از پهلوها، حرکت کندی است، و نیرویش از پاها می آید. در صحنه آهسته ببینید دستم چه مدت جلوی بدنم کشیده می شود و با فشار پایین می آید. در انتهای دور شنا می بینید که چطور در چرخش به راست و چپ با پایم فشار و نیروی شدیدی وارد می کنم. این کار برای دور بعدی نیرو و قدرت بیشتری می دهد. تکنیک بعدی، حرکت با شانه ها است که سرعت آن بین ۸۰ و ۹۰ است. حرکت سریعی است، دست ها در جلوی بدن قرار دارند، دست خیلی سریع جلو می رود و خیلی سریع داخل آب برمی گردد و عقب می رود. خود را به جلو نمی کشید اما دست ها دقیقا در مرکز مکانیزم کشش هستند. در هر سیکل برای تنفس سرتان بیرون می آید. همچنان سعی کنید حرکات پای قوی داشته باشید اما این حرکت نسبت به تکنیک قبلی، خیلی بستگی به پاهای قوی ندارد. فقط سعی می کنم دستم را بالا بیاورم و با نیرو پایین ببرم و بدنم را جلو بکشم، در دهه ۵۰ این حرکت خیلی استفاده می شد و در هر مسابقه سرعتی دیده می شد. این تکنیک سرعتی جزء موارد پر استفاده بود. از جلو ببینید که دست ها خیلی زود روی آب می آیند و سعی دارم آرنجم را بالا نگه دارم. نمی گذارم دست ها زیر بدنم بروند، دست ها باید پهن و عریض باشند. از زیر آب ببینید که سرعت حرکت چقدر است، سرم پایین است و بدنم در یک خط صاف قرار دارد. توجه کنید که دست ها وقتی آب را به عقب هل می دهند و وارد آب می شوند، تقریبا همان لحظه شروع به تغییر زاویه می کنند. روی آب می آیند و با همان زاویه درون آب سعی می کنند خیلی سریع آب را به عقب هل بدهند. دو تصویر خارج و درون آب را همزمان ببینید، سرعت حرکت تقریبا به ۹۰ رسیده. صحنه آهسته را از عقب ببینید که چطور دستی که زودتر در آب بوده، به محض ورود دست دیگر به آب، شروع به عقب رفتن می کند. همچنان در پایان دور سعی کنید حرکت پای قوی داشته باشید تا برای دور بعدی نیروی لازم فراهم شود اما به اندازه تکنیک استفاده از پهلو، قدرت پا مورد نیاز نیست. شناگران کمی را می بینید که از این تکنیک استفاده کنند، اما بعضی اوقات شناگرها از تکنیک شانه و پا همزمان استفاده می کنند، به این صورت که پا و دست مخالف با هم همزمان حرکت می کنند و داخل آب می شوند، سرعت این تکنیک خیلی بالا است بین ۹۰ و ۱۰۰٫ خیلی از شناگرهای ماهر و حرفه ای مانند مایکل فیلیپس، از تکنیکی استفاده می کنند که ترکیبی است. یعنی با دست راست تکنیک شانه ای و سریع را انجام می دهند، اما دست چپ را طولانی روی آب نگه می دارند و با قدرت درون آب می برند. مزیت این کار استفاده همزمان از دو تکنیک است که می توان در سمت چپ بدن از تکنیک پهلو استفاده کرد. این دو تکنیک اصولا بهترین تکنیک های مناسب مسابقات ۲۰۰ و ۴۰۰ هستند. البته می توانید این تکنیک را در مسابقه آزاد و طولانی نیز استفاده کنید، اگرچه نیازمند داشتن پاهای بلند هم هست. از جلو می بینید همینطور که با دست چپ خودم را جلو می برم، پاهایم را با قدرت حرکت می دهم، وقت بیشتری به من می دهد تا در همان طرف بدنم تکنیک پهلو را استفاده کنم، اما دست راستم را خیلی سریع داخل آب ببرم. حرکت خیلی پرقدرتی نیست اما سرعت زیادی دارد نزدیک به ۸۰٫ بین ۷۵ الی ۸۵، که متوسط تکنیک شانه است که خودش بین ۹۰ الی ۱۰۰ است و تکنیک استفاده از پهلو که بین ۶۰ و ۷۰ است. از زیر حرکت ترکیبی را ببینید که با دست راستم یک حرکت سریع می کنم و با دست چپ یک حرکت آرام و طولانی. چرخش چپ بدنم خیلی بزرگ تر از طرف راست است. این حرکت استفاده از پهلو از زیر است که می بینید با هر دست یک حرکت طولانی و آرام می کنم و در هر طرف یک چرخش و حرکت رو به جلوی بزرگ می کنم اما سرعت کمی دارم. این هم تصویر تکنیک شانه که دست هایم را با سرعت داخل و خارج از آب می کنم اما در هیچ طرفی از بدنم چرخش و حرکت بزرگی انجام نمی شود ولی سرعت دستانم زیاد است.

ورزشی