gggg

فیلم آموزش تمرین تنفس در شنا کرال سینه

مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ 8478 34 بدون دیدگاه

توضیحات

روی تنفس در کرال سینه تمرین می کنیم. یادت هست که باید روی آب می خوابیدی و صورتت را توی آب می بردی، و با هر ۳ حرکت دست ۱ نفس می گرفتی. دستانت را به این سکو بگیر و پاهایت را روی زمین بگذار، اینطوری استرس کمتری می گیری. صورتت را توی آب ببر، بعد از ۳ حرکت دست صورتت را بیرون بیاور و نفس بگیر. پاهایت روی زمین باشند. حالا حرکات دست را شروع کن، ۱، ۲، و نفس بگیر. سر را کامل از آب بیرون نیاور. ۱، ۲، ۳ و سر را بچرخان و نفس بگیر. حالا با دست مخالف انجام بده. ۱، ۲، ۳ و نفس بگیر و پایین برو. حالت خوب است؟ خیلی آرام باش. حالا حرکات دست را با هر دو دست انجام بده، یک، دو، با حرکت دست سوم سر را بیرون بیاور. یادت باشد که موقع تنفس، آب باید تا نصفه صورت بالا باشد. ۱، ۲، ۳ و نفس، برو پایین. موقع تنفس چشمت را از آب بیرون نیاور

ورزشی