gggg

آموزش نکات تمرینی پارکور برای مبتدی ها

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵ 19208 38 بدون دیدگاه

توضیحات

وقتی من و برادرم ابتدا پارکور را شروع کردیم تمرینات فوتبال که در سطح حرفه ای انجام می دادیم را دنبال کردیم و فقط آن ها را وارد پارکور کردیم. منظورم این است که افرادی هستند که از اول شروع به پرش های مختلف می کنند و تمرین شنا روی زمین می کنند، اما اگر همین تمرینات را با تاثیر و فشار بیشتر انجام بدهید باید ست های متعدد را تکرار و تمرین کنید. وقتی من پرش های مختلف را تمرین می کردم یک سری تکرار را مرتب انجام می دادم تا آن تکنیک را عمیقا یاد بگیرم. به طور مثال ۱۰ پرش تنبل از طرف چپ انجام می دهیم تا همه جزئیات تکنیک را یاد بگیریم. در ۱۰ تمرین اولی روی حرکت تمرکز می کنیم، در ۱۰ تمرین دوم سرعت را بیشتر می کنیم، پس در ۱۰ تمرین دوم روی حرکت و پیشرفت در آن تمرکز کنید. سپس نوبت پرش امنیتی است، همین روش را تکرار کنید. این نوع تمرین را در هر پرشی تکرار کنید، یک ساعت روی نحوه انجام پرش تمرکز کنید، سرعت آن را بیشتر کنید تا وقتی که از دور با سرعت می آیید از قبل بدانید چه حرکتی باید بکنید و حرکت را بدون نقص انجام بدهید. در مرحله آخر همه پرش ها را پشت سر هم روی موانع موجود انجام می دهم، از همه آن ها یک رشته حرکت می سازم و بدون توقف انجام می دهم. این کار را ۵ الی ۱۰ دقیقه انجام بدهید و بعد روی استفاده از این حرکات در شرایط تمرکز می کنیم. تمرین بعدی که اخیرا در آکادمی پارکور اعلام شده این است که روی تمرینات اولیه کار کنیم، نه اینکه فقط یک نشستن درجا در زمین انجام بدهیم و دوباره به راه عادی ادامه بدهیم. وقت بگذارید و انرژی صرف کنید تا حرکت را واقعا بدون نقص انجام بدهید، تمرین کنید تا در شرایط واقعی از آن استفاده کنید. این کار تمرین خوبی نیست چون در بعضی شرایط از جایی باید بپریم و تعادل را از دست بدهیم. این تکنیک را از پرش ۱۸۰ درجه شروع کنید، یک پرش و نشستن درجا، دوباره برگردید و دوباره بپرید. پس این تمرین و تکرارها را در حرکات خود انجام بدهید. اگر به تازگی وارد ورزش پارکور شدید این ها روش تمرینی است که واقعا شما را به مرحله پیشرفته تری می برد. باید تمرین را جدی بگیرید و برای پیشرفت انرژی صرف کنید.

ورزشی