gggg

آموزش پشتک ۳۶۰ درجه روی دیوار

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵ 23321 47 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام. می خواهم پشتک ۳۶۰ درجه روی دیوار را یاد بدهم. پای قوی تر خود را روی دیوار بگذارید، من پای چپم قوی تر است، تقریبا همه مراحل اولیه مثل پشتک روی دیوار است، هر پایی که روی دیوار می گذارید، بدنتان را باید به همان سمت بچرخانید. بعضی ها سمت مخالف می چرخند و این از طرف من پیشنهاد نمی شود چون حرکت بدن جهت مخالف را می گیرد. من پای چپ را روی دیوار گذاشتم پس به طرف چپ می چرخم، خیلی از دیوار فاصله نگیرید خیلی هم به آن نزدیک نشوید، فاصله مناسب را رعایت کنید تا پای شما راحت باشد. چند نکته مهم را می گویم که کمکتان می کند، موقع انجام این حرکت آهسته و کند جلو نروید، وقتی پا را روی دیوار فشار می دهید اگر همه بدن را سریع و با قدرت و انرژی کافی نچرخانید یک ملق آهسته می زنید و به پشت روی زمین می افتید. پس وقتی پا را روی دیوار می گذارم درواقع فقط پنجه ام به دیوار است و باید خیلی سریع و پر قدرت باشم، به محض تماس پا با دیوار دست هایم را بالا می آورم خیلی محکم و سفت، به عقب می چرخم و به محض چرخیدن دست ها را توی سینه می برم. اگر تا حالا درس های پشتک و چرخش در هوا داشتید حتما می دانید که رمز پشتک در هوا به پایین آوردن دست ها پس از ملق زدن و قفل کردن آن ها در سینه است چون این کار قدرت و موج پرخش به پشت را به ما می دهد. تقریبا همه کار توسط این فشار اولیه پا روی دیوار انجام می شود، این قسمت پا وقتی که بدن را به دیوار عل می دهید و به عقب می چرخید. پای دیگر همزمان با شروع چرخش بدن بالا می آید و در موج حرکت بدن قرار می گیرد. پس بیشتر کار توسط این قسمت پای روی دیوار انجام می شود. پای دیگر تقریبا از زانو خم می شود و به ادامه چرخش بدن کمک می کند. همراه با حرکت دست ها می چرخد و ناگهان توی چرخش می افتد. در این مدت من این پشتک را زیاد تمرین کردم و متوجه شدم بهترین راه انجام آن بالا بردن بدن تا جای ممکن و بعد شروع چرخش بدن است. وقتی بدن در ارتفاع قرار دارد سرم را می چرخانم و با نگاهم زمین را دنبال می کنم، چشم از زمین برنمی دارم تا محل فرودم را ببینم و همینطور پایین می آیم. چند صحنه آهسته و سریع این حرکت را ببینید و بعد مراحل را توضیح می دهم. توجه کنید که رمز موفقیت در این حرکت این است که پس از تماس پا با دیوار خیلی سریع و پر قدرت خودتان را بالا ببرید، بچرخید و دست ها را تا آخر قفل شده در سینه خود نگه دارید، دست ها را شل نکنید چون سرعت شما کم می شود. وقتی می چرخید نگاهتان به زمین باشد.

ورزشی