gggg

فیلم آموزش مراحل پرش در پارکور (بخش اول)

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵ 7836 32 بدون دیدگاه

توضیحات

سلام من بن هستم . امروز نکاتی درباره پرش، فرود و تکنیک های این کار صحبت می کنیم. اولین تمرین امروز بالا و پایین پریدن درجا است، نکته مهم این تمرین آرام بودن و کنترل بدن است، روی پنجه پا بالا بپرید و روی پنجه پایین بیایید. پاها موازی باشند. حالا که تکنیک بالا و پایین پریدن را یاد گرفتید می رویم سراغ تمرین بعدی، یک سکوی لبه دار پیدا کنید، یک پا را در هوا تاب بدهید و با نیروی حرکتی آن با هر دو پا روی لبه بپرید، روی پنجه پا فرود بیایید و پاشنه پا در هوا باشد، باز هم دقت کنید پاها موازی هم باشند. یک بار دیگر این تمرین را با پای مخالف انجام بدهید. یادتان باشد خیلی آرام و ریلکس روی پنجه پا فرود بیایید. پس از مسلط شدن به این کار، کم کم فاصله خود را از سکو بیشتر کنید تا در هر بار تمرین از فاصله دورتری بپرید. روی پنجه فرود بیایید. تمرین بعدی حرکتی است که در خیلی از ویدئوهای پارکور دیده اید، پرش دو پای دقیق. با هر دو پا می پرید و روی هر دو پا فرود می آیید. روبروی سکو بایستید، به جای تاب دادن پا مثل تمرین قبلی، از تاب دادن دست ها استفاده می کنیم تا نیروی حرکتی بگیریم و پاها را ثابت روی زمین نگه می داریم. پس پرش این شکلی خواهد شد، دقت کنید که باز هم روی پنجه فرود می آیم، پاشنه در هوا است و بدنم تحت کنترل است. برای این پرش نیازی به خم کردن زانوها ندارید. فقط کافی است قبل از پرش کمی به پایین خم شوید تا تناسب پریدن رعایت شود. خیلی ها بعد از فرود زانوها را تا انتها خم می کنند و پایین می روند، این کار کمکی نمی کند و درواقع به زانو آسیب می زند. این تمرین را هم مثل تمرین یک پایی هر بار از فاصله دورتری انجام بدهید تا چالش بیشتری داشته باشید. تمرکز خود را روی فرود دو پایی بگذارید چون هر دو پا باید همزمان روی زمین بیایند، روی پنجه باشید و بدن را کنترل کنید. پس هر بار کمی از سکو فاصله بیشتری بگیرید و به تمرین ادامه بدهید.

ورزشی