gggg

فیلم آموزش چرخش با کف دست

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵ 2706 22 بدون دیدگاه

توضیحات

امروز می خواهم نحوه چرخش با کف دست را به شما نشان بدهم. در این حرکت باید دست راست را روی دیوار یا هر سطحی که می خواهید روی آن بپرید بگذارید، سپس پای نزدیک تر به جسم یا مانع را بالا بیاورید، پای بیرونی ارتفاع پرش را تامین می کند ولی پای داخلی اول می چرخد. پای داخلی را بالا بیاورید و در این موقع دست روی جسم خود به خود می چرخد، مطمئن شوید که جای دست شما تغییر نکرده، نگاهتان به شانه خودتان باشد و صورتتان رو به دیوار، به همین طرفی که نگاه می کنید بچرخید و همانجا فرود بیایید. موقع فرود پاها را به هم نزدیک نکنید چون تعادل به هم می خورد، پاها از هم فاصله داشته باشند و پای چپ جلوتر فرود می آید، هر پایی که خودتان ترجیح می دهید، من سرعتم زیاد است و به این موضوع فکر نمی کنم. یک بار دیگر ببینید که چطور چشمم به شانه ام است چون نکته کلیدی همینجا است. دیدید چطور از روی شانه ام نگاه می کردم، این سرعت چرخش را زیاد می کند و مسیر و نقطه فرود را برایم روشن می کند.

ورزشی