gggg

فیلم آموزش پرش های اولیه پارکور (بخش اول)

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵ 7755 27 بدون دیدگاه

توضیحات

بن هستم و امروز پرش های اولیه پارکور را به شما یاد می دهم.

پرش های پارکور در اصل گذر از موانع است، به همین سادگی.

راه و روش های زیادی برای این کار وجود دارد که امروز چندین روش اولیه را نشان می دهیم.

برای درک مفهوم کلی پرش در پارکور از زمین صاف شروع می کنیم.

پای راست را جلو ببرید، دست چپ را تکیه گاه قرار می دهیم و این خط را مانعی فرض می کنیم که باید از روی آن بپریم.

پای خود را از روی خط رد کنید و بدنتان را جلو ببرید.
این حرکت را چندین بار تمرین کنید و بعد این کار را روی مانع واقعی انجام می دهیم.

روی این سکو پرش را به همان صورتی که تمرین کردید انجام بدهید.

دست چپ روی سکو، پای راست به پهلو دراز می شود، به همین راحتی و نرمی پایین بیایید.

این پرش ساده، پرش قدمی نام دارد.

وقتی پرش اولیه را یاد گرفتید می توانید از ارتفاع بلندتر هم بپرید.

دقیقا به همان روش عمل کنید.

مرحله بعدی کمی سرعت ما بیشتر می شود و با هر پرش سعی کنید تماس پا با سطح را کمتر کنید.

پرش بعدی که پرش سرعت نام دارد را شروع به تمرین کنید، در این پرش پا هیچ تماسی با سطح مانع ندارد و هیچ وزنی روی پا نمی گذاریم.

به این صورت، ببینید که پا به هیچ سطحی برخورد نمی کند، فقط از روی مانع می پرید.

فرود شما با همان پایی است که با آن می پرید.

من با پای چپ می پرم، لگد به بیرونم با پای راست است و با پای چپ دوباره فرود می آیم و ادامه می دهم.

بعد از تسلط پیدا کردن روی این دو پرش، پرش های بعدی را شروع می کنیم که زاویه نزدیک شدن به مانع در آن ها با پرش های قبلی فرق دارد.

در پرش های قبلی صاف و مستقیم به مانع نزدیک می شدیم اما در این پرش ها زاویه را عوض می کنیم.

این پرش، پرش تنبل نام دارد.

چون برای انجام آن باید بالاتنه را عقب ببرید و بگذارید پاها کار را پیش ببرند و موقع پرش بدن مثل حالت بدن تنبل ها می شود.

دست نزدیک تر به مانع را روی آن می گذارید، و پای نزدیک تر به مانع نیز اول حرکت می کند، به این صورت.

این حرکت را تمرین کنید و فقط سعی کنید از روی مانع بپرید، به نرمی و زیبایی حرکت فکر نکنید.

در حرکت بعدی، پس از پرش های اولیه پارکور ، در همان جهت و مسیری که پرش را شروع کردید حرکت را ادامه بدهید.

اگر پرش را از این زاویه شروع کنم، پرش تنبل این شکلی خواهد شد.

حالا برای تکمیل پرش تنبل، با دست مخالفم سعی می کنم پرش را نرم و زیبا انجام بدهم.

پس دست راست را روی مانع می گذارم و با پای داخلی می پرم.
موقع فرود با استفاده از دست مخالفم که روی مانع می گذارم، نرم فرود می آیم.

پس از تمرین این پرش، نوبت به پرش دزد که به آن میمون سرسره ای می گویند می رسد.

در این پرش به جای پای داخلی، با پای بیرونی می پرم تا از این نیروی جنبشی استفاده کنم و از مانع رد شوم.

ابتدا شاید کمی عجیب و سخت به نظر بیاید، اما وقتی آن را یاد بگیرید می بینید که خیلی نرم تر و سریع تر از پرش تنبل است.

پرش های اولیه پارکور به این شکل است.

نکته ای که باید رعایت شود کشیدن و تاب خوردن با پای بیرونی است.

پای بیرونی را به طرف مقصد پرش خود دراز کنید و مثل پرش تنبل،
در این پرش هم با دست بیرونی مانع را بگیرید و با استفاده از این خودتان را به مقدار مناسب از مانع دور کنید.

نکته این پرش آخر این است که جدا جدا انجام دادن مرحل آن سخت است و باید همه مرحل را یکسره و ناگهان انجام بدهید.

اگر با پرش تنبل مشکل دارید ببینید که بدترین حالت آن به این شکل است.

ورزشی