gggg

آسیب شناسی سینوزیت

مرداد ۱۴, ۱۳۹۵ 1533 14 بدون دیدگاه

توضیحات

سینوزیت التهاب مجاری سینوس ها است که به عفونت منجر می شود. این مجاری، راه های هوایی تهی در جمجمه انسان هستند که اطراف بینی را گرفته اند. سینوزیت پیشانی بالای چشم ها ایجاد می شود، سینوزیت فک فوقانی در هر گونه، سینوزیت اتموئید پشت بینی، و سینوزیت اسفنوئید پشت اتموئید در قسمت بالای بینی تشکیل می شود. هر سینوسی به بینی راه دارد، راهی پر از هوا و مایه مخطی که به بینی می رسند.

وقتی به دنبال یک عفونت یا آلرژی، بینی ملتهب می شود راه ورودی سینوس بسته می شود. در نتیجه هوا و دیگر مواد همراه آن درون سینوس گیر می کنند. به دیواره های سینوس فشار وارد می شود، و سینوس دچار حمله می شود. در این زمان اگر از بیرون فشاری به محل وارد شود، فرد درد حس می کند. ترشحات مخطی شسته نمی شوند و باکتری شروع به تکثیر می کند، و منجر به عفونت و تب می شود. برخی ممکن است دچار سرفه و آبریزش بینی هم بشوند. راه ورودی سینوس ها به دلایل دیگری هم ممکن است بسته شود مثل پلیپ بینی یا انحراف جداره بینی.

پزشکی