gggg

آموزش آکوردها و ملودی آهنگ Imagine

مرداد ۱۹, ۱۳۹۵ 3119 18 بدون دیدگاه

توضیحات

اسکات هیوستن هستم،امروز می خواهم آهنگ زیبای “Imagine” ساخته “جان لنون” را به شما یاد بدهم. ترتیب آکوردها : C، C ماژور، F. ریشه نت را دقت کنید، کلیدهایی که فشار داده ام F A  و C هستند. حالا ملودی اصلی را بررسی می کنیم. از G شروع کنید، اگر نت خوانی بلد نیستید و نمی خواهید این کار را بکنید، به حرکت و جای انگشت های من دقت کنید. اکنون آکوردها و ملودی را با هم ترکیب می کنیم، و فکر می کنم صدای خروجی برای مبتدی ها مناسب باشد. آکوردها که همان هارمونی هستند و ملودی را کامل درک کنید و کنار هم بگذارید، در قسمت بعدی تمام ریزه کاری های پیانیست این آهنگ را بررسی می کنیم. به تغییر آکوردها دقت کنید، از C شروع شده، هر تغییری که در آکوردها می بینید باید آن را با دست چپ اجرا کنید. آهنگ شروع می شود و ملودی را ادامه می دهید. در طول ملودی، همه تغییرات آکوردها را اجرا کنید. کادر دوربین را بازتر کردم تا همه کلیدها را ببینید چون ملودی تا اینجا پیش می رود. با انگشت شصت و اشاره شروع کنید، انگشت اشاره و چهارم را با هم فشار بدهید. حالا ملودی را عقب تر می برم.

هنر